Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố lần thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Chiều ngày 04/4/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Trà Cú. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Phương, Bí thư Huyện ủy Trà Cú chủ tọa hội nghị. Tham dự Hội nghị có: Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban hoặc Phó Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 01 xã, phường, thị trấn.
Anh-tin-bai

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Với chủ đề “Giải pháp nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh”, Hội nghị đã nghe ông Nguyễn Quốc Phương - Bí thư Huyện ủy Trà Cú phát biểu chào mừng; nghe báo cáo đề dẫn của Thường trực HĐND tỉnh, nghe Thường trực HĐND huyện Trà Cú, Thường trực HĐND huyện Càng Long, Thường trực HĐND xã Kim Sơn (huyện Trà Cú), Thường trực HĐND xã Đôn Xuân (huyện Duyên Hải) và Thường trực HĐND xã Long Hữu (thị xã Duyên Hải) báo cáo tham luận; đồng thời, nghe đại diện lãnh đạo Ban HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND, UBND một số đơn vị cấp huyện phát biểu ý kiến đóng góp xung quanh chủ đề Hội nghị. Hội nghị đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng việc ban hành nghị quyết của HĐND các cấp cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương.

Anh-tin-bai

Ảnh: Chủ tọa Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: qua các tham luận và ý kiến của đại biểu dự Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy nhìn chung công tác tổ chức xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND các cấp trong thời gian qua thực hiện cơ bản đúng luật định và đạt một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương; tuy nhiên, thực tiễn hoạt động công tác ban hành Nghị quyết của HĐND các cấp cũng có những khó khăn, hạn chế nhất định như ý kiến tham luận và thảo luận của đại biểu đã nêu tại Hội nghị.

Anh-tin-bai

Ảnh: bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết HĐND trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương trong thời gian tới, Chủ tọa Hội nghị đề nghị Thường trực, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND và UBND, UBMTTQVN khắc phục khó khăn, hạn chế, đồng thời tiếp tục nghiên cứu các quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND và các văn bản pháp luật khác có liên quan, Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 31/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp để áp dụng thực hiện tốt công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND đúng quy định; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng cấp và các ngành có liên quan trong công tác xây dựng và ban hành Nghị quyết, việc lựa chọn nội dung để ban hành Nghị quyết phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của các cấp ủy, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy tối đa vai trò hoạt động của tập thể Thường trực và cá nhân Ủy viên Thường trực HĐND trong việc điều hòa xây dựng, ban hành Nghị quyết; nghiên cứu xây dựng, ban hành kế hoạch định hướng ban hành Nghị quyết theo từng năm hoặc giai đoạn, trong đó nêu rõ tên Nghị quyết, căn cứ ban hành, loại văn bản, chủ thể soạn thảo, chủ thể thẩm tra dự thảo Nghị quyết và thời gian trình Nghị quyết tại kỳ họp để chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức kỳ họp và phân bổ đủ nguồn lực thực hiện Nghị quyết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết; tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND đã được ban hành nhằm đánh giá hiệu lực, hiệu quả của các Nghị quyết và kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời,…

Anh-tin-bai

Ảnh: Bàn giao cờ cho đơn vị đăng cai hội nghị giao ban

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND huyện Trà Cú đã tiến hành bàn giao cờ cho đơn vị đăng cai hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Thường trực HĐND huyện Cầu Ngang.

                                                                                                                       N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 961
  • Tất cả: 3089155