NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH TRÀ VINH

TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 476
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/NQ-HĐND 12/04/2024 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trống lúa, đất trồng rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 (17/NQ-HĐND)
Lượt xem: 1
Tải về 2
16/NQ-HĐND 12/04/2024 Nghị quyết về điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 (16/NQ-HĐND)
Lượt xem: 1
Tải về 7
14/NQ-HĐND 12/04/2024 Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (chi thường xuyên) của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được chuyển sang năm 2024 (14/NQ-HĐND)
Lượt xem: 1
Tải về 0
13/NQ-HĐND 12/04/2024 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2024 (đợt 2) (13/NQ-HĐND)
Lượt xem: 1
Tải về 7
12/NQ-HĐND 12/04/2024 Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023) đã được chuyển sang năm 2024 (12/NQ-HĐND)
Lượt xem: 1
Tải về 3
11/NQ-HĐND 12/04/2024 Nghị quyết về thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025 (11/NQ-HĐND)
Lượt xem: 1
Tải về 2
06/2024/NQ-HĐND 12/04/2024 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND, ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh Trà Vinh phê duyệt chính sách hỗ trợ trong đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng không nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (06/2024/NQ-HĐND)
Lượt xem: 1
Tải về 1
15/NQ-HĐND 12/04/2024 Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 (15/NQ-HĐND)
Lượt xem: 2
Tải về 0
10/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh (10/NQ-HĐND)
Lượt xem: 47
Tải về 44
09/NQ-HĐND 26/02/2024 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc (biên chế viên chức) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương năm 2024 (09/NQ-HĐND)
Lượt xem: 35
Tải về 21
12345678910...