Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023
Sáng ngày 11/4/2024, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023. Bà Thân Thị Ngọc Kiều - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng các ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Văn hóa – Xã hội, Pháp chế, Dân tộc, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.   
Anh-tin-bai

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023 tại UBND thị trấn Cầu Quan, UBND thị trấn Tiểu Cần (huyện Tiểu Cần), UBND Phường 7, UBND Phường 9 (thành phố Trà Vinh), nhìn chung đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả khảo sát, đồng thời có ý kiến đóng góp thêm về nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về chuyển mục đích sử dụng đất, việc cấp phép xây dựng; chất lượng các công trình hạ tầng giao thông, việc quy hoạch các nhà cao tầng trên một số tuyến đường, việc đầu tư hệ thống chiếu sáng ở các tuyến hẽm, diện tích cây xanh đô thị theo tiêu chí,… 

Anh-tin-bai

Ảnh: Thành viên Đoàn khảo sát phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp để hoàn chỉnh báo cáo. Theo đó, qua khảo sát, Đoàn khảo sát kiến nghị đến Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị UBND tỉnh, UBND thành phố Trà Vinh, UBND huyện Tiểu Cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới như: chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo và kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững như: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình số 22-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về phát triển kinh tế đô thị tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch đô thị nhằm vận động nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng và phát triển đô thị ngày càng phát triển văn minh, hiện đại; tiếp tục nghiên cứu, xem xét, đề xuất ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định về đất đai, đầu tư, quy hoạch, phát triển đô thị, kiến trúc, xây dựng trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính minh bạch, thống nhất, loại bỏ các mâu thuẫn, chồng chéo. Tổ chức quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, vùng đô thị, nhất là quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường, vĩa hè, hệ thống thoát nước, đèn đường,…), hạ tầng xã hội, khu công cộng đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy định của pháp luật; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đô thị phải phù hợp với quy hoạch đô thị được phê duyệt và quy hoạch hạ tầng; nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho phát triển kinh tế khu vực đô thị; khai thác hiệu quả và bền vững các công trình văn hóa, lịch sử, các không gian công cộng như: vĩa hè trong phát triển kinh tế khu vực đô thị; tập trung ưu tiên thực hiện mục tiêu về phát triển đô thị theo quy hoạch trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của địa phương; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong các công trình xây dựng đô thị; triển khai đồng bộ, quyết liệt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tái sử dụng, tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị; chú trọng xử lý nước thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị; cải thiện căn bản tình trạng ô nhiễm môi trường và vệ sinh môi trường ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu nhà ở của người thu nhập thấp trong các đô thị,…

T.V.Toàn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 966
  • Tất cả: 3089160