Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 12/4/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề); ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Thủ trưởng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Anh-tin-bai

Chủ tọa kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X được tổ chức để kịp thời giải quyết một số công việc phát sinh theo quy định của Trung ương; theo đó, Giám đốc các Sở, ngành tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuyết trình 08 dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và phát biểu chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Anh-tin-bai

Quang cảnh kỳ họp thứ 14

Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất và biểu quyết thông qua 08 Nghị quyết: Nghị quyết về thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 - 2025; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023) đã được chuyển sang năm 2024; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2024 (đợt 2); Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (chi thường xuyên) của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được chuyển sang năm 2024; Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt chính sách hỗ trợ trong đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết về điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08/12/2023; Nghị quyết thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2023.

Anh-tin-bai

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; triển khai kịp thời dự án thuộc vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân, theo dõi và tham gia giám sát.

N.T.Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 962
  • Tất cả: 3089156