Hoạt động quý I năm 2024 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, quý I/2024, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt tham gia công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri theo luật định và hoạt động khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.
Anh-tin-bai

Đoàn giám sát Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh

Về tham gia công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân: phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ 13, 14 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Về hoạt động giám sát: ban hành Chương trình giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2024; tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân xã Thuận Hòa (huyện Cầu Ngang), Ủy ban nhân dân xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần). Báo cáo kết quả việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát thuộc lĩnh vực dân tộc theo Công văn số 61/HĐND-VP ngày 06/3/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Đề xuất nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2025. Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 214/TTr-UBND ngày 15/01/2024 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025 theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách khảo sát công tác quản lý, khai thác và vận chuyển các bãi chứa bùn trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Ban thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú. Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập huấn,... do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan. Tham gia các hoạt động và thăm, chúc Tết cán bộ hưu trí là nguyên Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh và cán bộ hưu trí tại huyện Cầu Ngang, Trà Cú; cùng Đoàn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thăm, chúc tết Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Anh-tin-bai

Đoàn giám sát Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại UBND huyện Cầu Ngang

Chương trình công tác quý II năm 2024, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số công việc sau: tham gia cùng Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung kỳ họp; thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, văn bản giữa 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc; tham gia Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện hoạt động giám sát theo Chương trình, kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, việc giữ mối liên hệ phối hợp hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú; dự hội nghị, các cuộc, phiên họp, Hội nghị của Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về vấn đề có liên quan,...

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 962
  • Tất cả: 3089156