Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh xem xét kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh (từ ngày 01/9/2023 đến ngày 31/3/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH14 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh. Bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Tiết Cường - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở ngành tỉnh có liên quan, lãnh đạo UBND các huyện - thị xã - thành phố, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Anh-tin-bai

Quang cảnh cuộc họp

Qua xem xét, cuộc họp đã giải trình làm rõ nguyên nhân chậm gửi báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị giám sát và giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện kiến nghị chưa đạt yêu cầu, kiến nghị cần tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện sau giám sát công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022, công tác triển khai thực hiện hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh từ tháng 01/2022 đến tháng 3/2023, tình hình và hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2022, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu, chi ngân sách năm 2022 và các kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2023, tình hình hoạt động và việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh,…
Kết quả từ ngày 01/9/2023 đến ngày 15/3/2024, HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh có 229 kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát và các đơn vị có liên quan. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất kết quả đến nay có 226/229 kiến nghị được báo cáo thực hiện (trong đó có 205 kiến nghị trả lời đạt yêu cầu; 21 kiến nghị trả lời còn một số nội dung cần tiếp tục theo dõi thực hiện; 03/229 kiến nghị của 02 đơn vị chưa được các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện).

Anh-tin-bai

Ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh, địa phương thực hiện nghiêm, kịp thời báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, rút kinh nghiệm khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong thời gian tới; đề nghị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, phối hợp với các Ban HĐND để giải trình, làm rõ kiến nghị thực hiện chưa đạt yêu cầu, phân công các ngành, địa phương mở hồ sơ theo dõi việc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát.
Phát biểu kết luận, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát và đơn vị có liên quan khi nhận được báo cáo kết quả giám sát thì cập nhật, theo dõi để kịp thời báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị về Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; đối với các kiến nghị đang được tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và có báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định; các Ban HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi việc thực hiện kiến nghị giám sát và tham mưu Thường trực HĐND tỉnh có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát; đối với các kiến nghị cần tiếp tục theo dõi, chưa báo cáo kết quả thực hiện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tiếp tục kịp thời tổng hợp kết quả rà soát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/8/2024 theo quy định.

                                                                                                          N. Thị Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 63
  • Trong tuần: 963
  • Tất cả: 3089157