Ban Dân tộc HĐND tỉnh thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa – Xã hội, Pháp chế; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Cầu Ngang, UBND huyện Tiểu Cần, UBND xã Thuận Hòa (huyện Cầu Ngang), UBND xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần).
Anh-tin-bai

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Ban Dân tộc tỉnh, UBND huyện Cầu Ngang, UBND huyện Tiểu Cần, UBND xã Thuận Hòa (huyện Cầu Ngang), UBND xã Tân Hùng (huyện Tiểu Cần), nhìn chung đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả giám sát, đồng thời có ý kiến đóng góp thêm về nội dung liên quan việc thăm hỏi tặng quà tết cho người có uy tín, việc tổ chức họp hộ gia đình tại các địa phương để bình chọn người có uy tín, công tác tập huấn kiến thức cho người có uy tín,…

Anh-tin-bai

Ảnh: ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp để hoàn chỉnh báo cáo. Theo đó, qua giám sát, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị các đơn vị chịu sự giám sát thời gian tới tiếp tục phối hợp tăng cường triển khai, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HDND tỉnh và các văn bản hướng dẫn có liên quan về chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đến cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân nắm; thực hiện lựa chọn bình bầu người có uy tín đảm bảo đúng các tiêu chí, quy trình, thủ tục theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín; rà soát bổ sung, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín còn hạn chế về năng lực, không phát huy được vai trò tại cộng đồng dân cư; tăng cường hoạt động gặp mặt, trao đổi với đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh; chú trọng việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin gắn với kỹ năng khai thác, sử dụng, xử lý thông tin trên Internet, mạng xã hội và các kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng; tạo điều kiện cho người có uy tín thường xuyên được tham quan, học hỏi kinh nghiệm; tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền cấp xã với người có uy tín trong việc tiếp cận thông tin và tuyên truyền vận động cộng đồng dân cư thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi các tập quán lạc hậu, mê tín; mua và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh để người có uy tín có điều kiện chăm sóc sức khỏe; sớm triển khai thực hiện trang bị phương tiện nghe nhìn phù hợp cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao năng lực, khả năng tiếp nhận thông tin, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao khi đã có chủ trương,…

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 961
  • Tất cả: 3089155