Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Ban Dân tộc tỉnh
Tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ngày 01/4/2024, Đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Ban Dân tộc tỉnh. Ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; thành viên Đoàn giám sát gồm có ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, các phòng có liên quan.
Anh-tin-bai

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh

Qua giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhận thấy Ban Dân tộc tỉnh kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn, xây dựng quy định về phân công nhiệm vụ quản lý, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể tổ chức thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp tốt với các ngành có liên quan, địa phương tổ chức cuộc họp trao đổi kết quả bình chọn, rà soát, công nhận, đưa ra, thay thế và bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh hằng năm, thăm, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết nguyên đán, các ngày lễ, tết của đồng bào Khmer theo quy định; theo dõi, kiểm tra qua báo cáo UBND cấp huyện về kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín và công tác phát huy vai trò của người có uy tín trên địa bàn.

Anh-tin-bai

Bà Huỳnh Thị Sô Phia, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu
tại buổi làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh

Trong 02 năm 2022 - 2023, Ban Dân tộc tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, cụ thể: năm 2022: 439 người, năm 2023: 430 người có uy tín; tổ chức 12 hội nghị tập huấn với 809 lượt người có uy tín tham dự, kinh phí thực hiện 227 triệu đồng; cấp miễn phí các loại báo: Chuyên trang “Dân tộc thiểu số và miền núi” trên Báo Nhân dân; Báo Dân tộc và Phát triển; Báo Khmer Trà Vinh; 409 cuốn Cẩm nang thông tin chính sách pháp luật về công tác dân tộc theo định kỳ; thăm, tặng quà 1.722 lượt người có uy tín nhân dịp tết nguyên đán, tết của đồng bào Khmer, với số tiền 861 triệu đồng; thăm hỏi, động viên tinh thần 84 người có uy tín ốm đau và người thân người có uy tín qua đời, với số tiền 93,50 triệu đồng; tổ chức 02 Đoàn người có uy tín đi tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội với kinh phí thực hiện 758,60 triệu đồng; 01 cuộc Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2022, kinh phí thực hiện 328 triệu đồng, tặng 64 Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh và 64 Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho 128 cá nhân và 08 Bằng khen cho 08 tập thể người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phát huy vai trò của người có uy tín trong vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng dân cư;... Năm 2023, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, địa phương cấp 207 thẻ bảo hiểm y tế cho người có uy tín trên địa bàn tỉnh, kinh phí thực hiện 166,55 triệu đồng.

Anh-tin-bai

Ông Kiên Ninh - Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu giải trình

Tuy nhiên, qua giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc nắm tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo thông qua người có uy tín và tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc những người có uy tín để thông báo tình hình tổ chức, hoạt động và các chương trình, kế hoạch công tác của địa phương từng nơi chưa kịp thời; tổ chức hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đôi lúc còn hạn chế. Việc phối hợp các ngành có liên quan và địa phương rà soát đưa ra, thay thế và bổ sung người có uy tín tại một số nơi còn sai sót so với quy định; một số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được bình chọn chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn chậm.

Anh-tin-bai

Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát 
kết luận buổi làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tăng cường triển khai, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đến CBCC và nhân dân nắm. Hướng dẫn các địa phương thực hiện quy trình lựa chọn bình bầu người có uy tín đảm bảo đúng các tiêu chí, quy trình thủ tục theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người có uy tín về cung cấp thông tin, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh người có uy tín, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm, tập huấn để nâng cao năng lực; kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cho người uy tín gặp khó khăn và người thân người có uy tín; chủ động theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện chính sách; phối hợp tốt với ngành có liên quan và địa phương trong công tác rà soát, công nhận, đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín đảm bảo theo trình tự, quy trình thủ tục theo quy định.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 961
  • Tất cả: 3089155