Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Chiều ngày 16/02/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì; tham dự có ông Kiên Quân – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội; các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu mục đích, yêu cầu cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với 02 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, cụ thể như sau: quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024. 
Nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu tiếp thu, giải trình làm rõ đối với ý kiến trong báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và sẽ điều chỉnh dự thảo nghị quyết theo yêu cầu của Ban. Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế gồm giá dịch vụ giá khám bệnh, giá dịch vụ ngày giường bệnh, giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm bằng với mức tối thiểu quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BYT là phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023-2024 phù hợp với Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị quyết hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đúng thời gian quy định.

Hồng Lý


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 1 402
  • Tất cả: 3084837