Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X
Theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Trần Văn Phong - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự chỉ đạo; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Anh-tin-bai

Bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra

Theo nội dung chương trình kỳ họp, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra 04 dự thảo Nghị quyết gồm: quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; về việc phê duyệt tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện năm 2024; về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc (biên chế viên chức) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương năm 2024; về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh 
Tại cuộc họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra, nhìn chung các đại biểu dự họp thống nhất với nội dung dự thảo báo cáo thẩm tra, một số đại biểu tham gia phát biểu ý kiến đóng góp liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh như: đề nghị xem xét lại mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở có mang tính chất tiền lương không để cân nhắc việc ban hành Nghị quyết này vì thực hiện theo chủ trương cải cách chính sách tiền lương thì thời gian tới Trung ương sẽ cắt một số loại phụ cấp mang tính chất tiền lương; đối với một số điều khoản được quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC, đề nghị bổ sung quy định cụ thể mức chi từng nội dung và văn bản áp dụng; đề nghị nâng mức chi xây dựng báo cáo của UBND cấp xã về thống kê hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở để đảm bảo tăng đồng bộ giữa UBND các cấp.

Anh-tin-bai

Ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh 
phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh lại nội dung dự thảo Nghị quyết theo ý kiến đóng góp của đại biểu trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét, quyết định.

                                                                                                            N.T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 13
  • Trong tuần: 1 406
  • Tất cả: 3084841