Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Sáng ngày 16/02/2024, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp toàn thể Ban để thẩm tra dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực dân tộc trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; bà Nguyễn Thúy Kiều, Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tham dự cuộc họp; đại biểu khách mời dự cuộc họp gồm có: ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Anh-tin-bai

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025. Qua nghe dự thảo báo cáo thẩm tra, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo; theo đó căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2023 - 2025 từ thẩm quyền công nhận danh sách người có uy tín của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg) thành thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện (theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg) là phù hợp; ngoài ra,  đại biểu đề nghị điều chỉnh nội dung căn cứ pháp lý nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; xem xét điều chỉnh, bổ sung một số đơn vị vào nơi nhận của dự thảo Nghị quyết cho phù hợp quy định.

Anh-tin-bai

Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh 
phát biểu kết luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra; đề nghị đơn vị xây dựng dự thảo Nghị quyết hoàn chỉnh văn bản trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 

Lệ Hiền

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 1 402
  • Tất cả: 3084837