Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2022 trên địa bàn huyện Châu Thành
Tiếp tục khảo sát tình hình và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2022; ngày 09/3/2023, Đoàn khảo sát Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tiếp tục khảo sát trên địa bàn huyện Châu Thành. Ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát; các thành viên đoàn khảo sát gồm: Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công tác Hội đồng nhân dân thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tham gia tiếp Đoàn khảo sát có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Châu Thành, Ủy ban nhân dân xã Hòa Lợi, Hợp tác xã Chăn nuôi Trì Phong, Hợp tác xã Thương mại Châu Thành.

Ảnh: Đoàn khảo sát làm việc với Hợp tác xã Chăn nuôi Trì Phong

Đoàn khảo sát đã làm việc và trao đổi với UBND thị trấn Châu Thành và UBND xã Hòa Lợi về tình hình và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn; theo đó, đối với 02 hợp tác xã được chọn khảo sát là Hợp tác xã Chăn nuôi Trì Phong và Hợp tác xã xây dựng Bạch Tuyết đến nay đã ngưng hoạt động. 
Hợp tác xã Chăn nuôi Trì Phong được thành lập tháng 7/2018 với vốn điều lệ là 700 triệu đồng, từ khi thành lập đã tiến hành xây dựng chuồng trại, chăn nuôi dê, liên kết mua bán dê hơi nguyên con, dê giống tại ấp Trì Phong, xã Hòa Lợi, tuy nhiên quá trình hoạt động công tác điều hành của Ban quản lý hợp tác xã chưa nhịp nhàng, còn rời rạc, thiếu kinh nghiệm trong quan hệ giao dịch giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp ở ngoài tỉnh, kết quả kinh doanh bị thua lỗ. 
Hợp tác xã Xây dựng Bạch Tuyết được thành lập năm 2002 hoạt động ở lĩnh vực xây dựng các công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật với vốn góp là 4,9 tỷ; tuy nhiên hợp tác xã chưa chuyển đổi mô hình hợp tác xã kiểu mới, không tổ chức đại hội thường niên, từ năm 2018 đến nay, hợp tác xã đã ngưng hoạt động nhưng vẫn chưa làm thủ tục giải thể.
Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Châu Thành có Hợp tác xã Thương mại Châu Thành kinh doanh ở lĩnh vực khai thác cho thuê mặt bằng chợ, kinh doanh quỹ tín dụng nội bộ, qua trao đổi cho thấy, tình hình hoạt động của hợp tác xã cơ bản hiệu quả, Ban quản lý được thành lập đúng quy định của Luật Hợp tác xã gồm 07 thành viên; số lượng xã viên hiện nay là 34 xã viên; có phương án sản xuất kinh doanh; có tổ chức hoạt động tín dụng nội bộ với vốn góp trên 01 tỷ đồng cho các hộ tiêu thương vay vốn xoay vòng, kết quả hoạt động hàng năm đều có lợi nhuận, thực hiện các chính sách về thuế đầy đủ, kịp thời,... tuy nhiên, hoạt động của hợp tác xã vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: cơ sở hạ tầng chợ xuống cấp, diện tích chợ nhỏ hẹp, việc sắp xếp ngành hàng buôn bán còn hạn chế,...

Ảnh: Đoàn khảo sát làm việc với Hợp tác xã Thương mại Châu Thành

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Quốc Phương, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND thị trấn Châu Thành, UBND xã Hòa Lợi báo cáo về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành hướng dẫn hợp tác xã các thủ tục giải thể hợp tác xã không còn hoạt động theo quy định; đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng có giải pháp thành lập mới, củng cố phát triển hợp tác xã hiện có, triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để các hợp tác xã được tiếp cận, chú trọng về tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Ban Quản lý, hướng dẫn hợp tác xã họat động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 968
  • Tất cả: 3089162