Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề)
Ngày 27/02/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề); ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; lãnh đạo các sở có liên quan.

Chủ tọa kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) – HĐND tỉnh được tổ chức để kịp thời giải quyết một số công việc phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, đồng thời cụ thế hóa các văn bản của Trung ương phù hợp với điều kiện của tỉnh, tạo điều kiện đáp ứng kịp thời một số chính sách để Nhân dân thụ hưởng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung cho tỉnh và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, điều hành của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thuyết trình dự thảo Nghị quyết

Tại kỳ họp này, Giám đốc các Sở thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuyết trình các dự thảo Nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát biểu giải trình làm rõ những ý kiến qua thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung như: quy trình xây dựng Nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 sang năm 2023; hồ sơ trình Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; điều chỉnh, bổ sung nội dung Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ; Nghị quyết áp dụng mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo  chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022 - 2023. Qua đó, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với nội dung giải trình.

Ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình làm rõ những ý kiến qua thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) – HĐND tỉnh khóa X

Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết gồm: thông qua quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2022 sang năm 2023; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh”, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc; phê duyệt kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 (đợt 2); quy định nội dung chi và mức chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023, mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự; áp dụng mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022 - 2023; quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; trong quá trình tổ chức thực hiện cần chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp cho phù hợp, đảm bảo Nghị quyết triển khai kịp thời, hiệu quả, trong đó lãnh đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương trong thực hiện; không để xảy ra tình trạng một số dự án triển khai thực hiện chậm dẫn đến giải ngân thấp và chưa giải ngân được trong năm, đồng thời, có hướng dẫn cụ thể các đơn vị cấp huyện xác định công trình thực hiện kéo dài trong tổng kinh phí được giao tại Nghị quyết HĐND tỉnh nhằm đảm bảo tính thống nhất chung; trong điều hành triển khai thực hiện các chính sách phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, đúng thực chất, đúng đối tượng người hưởng lợi; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, không để thực hiện sai chính sách; cần lưu ý xây dựng dự toán ngân sách cho cấp huyện phải đảm bảo cân đối chính sách nhằm phát huy hiệu quả sử dụng ngân sách, tránh trường hợp có nội dung phân bổ cho cấp huện không sử dụng hết phải nộp trả về cho tỉnh, làm chậm trễ sử dụng nguồn lực, gây lãng phí; các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân, theo dõi và tham gia giám sát; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được thông qua, nắm tình hình triển khai, thực hiện để có điều chỉnh, uốn nắn kịp thời.

Hồng Lý

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 886
  • Tất cả: 3088332