Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) - Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang vừa tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) để xem xét miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và nghe thuyết trình các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện. Chủ tọa kỳ họp gồm ông Dương Hoàng Sum, bà Trần Thị Kim Chung, ông Nguyễn Phú Cường; tham dự kỳ họp có ông Trần Bình Trọng - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Thạch Giàu - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Sóc Kha, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và 34/34 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang.

Quảng cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thống nhất kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Dương Hoàng Sum (do chuyển công tác khác); miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Trần Thị Kim Chung; miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với Nguyễn Văn Ngà.

Bà Trần Thị Kim Chung, Phó Bí thư Huyện ủy Cầu Ngang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Văn Ngà, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Cầu Ngang được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và ông Nguyễn Thanh Hùng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Nghị quyết về việc bổ sung công trình kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.


           Lệ Hiền
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 1 071
  • Tất cả: 3095219