Hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 của Thường trực HĐND huyện Cầu Kè
Trong năm 2018, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè đã tập trung thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra.

Quang cảnh kỳ họp thứ Tám HĐND huyện Cầu Kè khóa XI

Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập 03 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp bất thường) - HĐND huyện khóa XI để HĐND huyện xem xét các dự thảo Nghị quyết, báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, các ngành chức năng có liên quan và quyết định công tác nhân sự HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; HĐND huyện đã ban hành 27 Nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Tổ chức 01 cuộc giám sát của HĐND huyện đối với 02 đơn vị, địa phương về các nội dung: giám sát việc quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn huyện; 02 cuộc giám sát của Thường trực HĐND huyện đối với 03 đơn vị, địa phương về các nội dung: về thực hiện một số chính sách hỗ trợ, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; việc đầu tư xây dựng cơ bản đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cầu Kè; tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tổng số 92 cuộc, có 7.670 lượt cử tri tham dự; nhận 07 đơn yêu cầu của công dân, trả lời 04 đơn, 03 đơn tiếp tục đốn đốc các ngành chức năng xem xét giải quyết theo quy định; dự hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố quý I năm 2018 và phối hợp tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố quý III năm 2018 tại huyện Cầu Kè; tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thịt trấn quý I năm 2018 và dự các cuộc họp, hội nghị do Huyện ủy, UBND huyện và các ngành chức năng trong huyện tổ chức.

Năm 2019, Thường trực HĐND huyện Cầu Kè tham gia cùng Thường trực Huyện  ủy, UBND huyện lãnh, chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm về kinh tế - xã hội của huyện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện năm 2019 đã đề ra; điều hòa, phối hợp cùng các Ban của HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cùng các ngành hữu quan chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp HĐND huyện; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; thực hiện công tác giám sát; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh và kỳ họp HĐND các xã, thị trấn.


Minh Phương
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 969
  • Tất cả: 3089163