Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân xã Song Lộc, huyện Châu Thành tổ chức vào ngày 25/12/2023 do ông Sơn Quốc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, ông Đặng Văn Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chủ tọa kỳ họp. Ông Kim Vui - Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đến tham dự và theo dõi địa bàn theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự kỳ họp có: Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu Hội đồng nhân dân xã và các ngành, đoàn thể xã có liên quan.
Anh-tin-bai

Ông Kim Vui - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 
tham dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND xã Song Lộc, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã xem xét, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng như: các báo cáo công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân xã; báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về kết quả giám sát giải quyết, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10 và trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân xã khóa XII; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân xã về quản lý đất công trên địa bàn xã; các báo cáo của Ủy ban nhân dân xã: Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới năm 2023 và kế hoạch năm 2024; báo cáo về thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU của BTV tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh”; báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách và sử dụng dự phòng ngân sách năm 2023; báo cáo sử dụng nguồn kết dư ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023; báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - Hội đồng nhân dân xã khóa XII; Thông báo tình hình Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2023. 
Hội đồng nhân dân xã đã nghe Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã thuyết trình các dự thảo Nghị quyết: về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 - Hội đồng nhân dân xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả giám sát chuyên đề quản lý đất công của Hội đồng nhân dân xã; về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; về việc xin phê chuẩn bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; về việc phê chuẩn sử dụng chi ngân sách năm 2023; về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024. Nghe các Ban Hội đồng nhân dân xã báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
Phát biểu thảo luận tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023 và thống nhất các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân xã quan tâm hơn một số nội dung liên quan đến việc nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường giao thông nông thôn, chỉ đạo kịp thời cấp bảo hiểm y tế cho người có công, các hộ nghèo,… Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã phát biểu tiếp thu, giải trình và sẽ chỉ đạo các ngành thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
  Anh-tin-bai

Ông Sơn Quốc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu bế mạc kỳ họp

Qua xem xét các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã đã biểu quyết thống nhất thông qua 06 Nghị quyết thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân xã. 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Sơn Quốc Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đề nghị Uỷ ban nhân dân xã tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra tại báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã tăng cường hoạt động giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện Nghị quyết nhằm đảm bảo các Nghị quyết được triển khai kịp thời, đúng quy định.

Lệ Hiền

 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 962
  • Tất cả: 3089156