Hoạt động năm 2017 của Thường trực HĐND huyện Duyên Hải
Năm 2017, Thường trực HĐND huyện Duyên Hải đã chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tiếp tục có những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện.

Ông Kiên Quân - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Duyên Hải tham gia phát biểu tại 
 Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

Trong năm 2017, Thường trực HĐND huyện đã triệu tập 03 kỳ họp (02 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp bất thường). Thực hiện tốt vai trò điều hành để HĐND biểu quyết thông qua 25 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, chuyên đề và nhân sự. Cho ý kiến 69 văn bản giữa hai kỳ họp theo các nội dung được HĐND huyện ủy quyền. Tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề về các nội dung: tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Long Vĩnh; tình hình triển khai, thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Duyên Hải; công tác xét xử tại Tòa án nhân dân huyện...Tham dự hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; tham gia cùng Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh giám sát về các lĩnh vực có liên quan trên địa bàn huyện. Tiếp 14 lượt công dân, nhận 10 đơn của 02 tập thể, 08 cá nhân và chuyển đến cơ quan có thâm quyền xem xét giải quyết.

Năm 2018, Thường trực HĐND huyện triệu tập các kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường khi xét thấy cần thiết để xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế, văn hóa -  xã hội, an ninh - quốc phòng; thu chi ngân sách và các nội dung quan trọng, bức xúc trên một số lĩnh vực cụ thể thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; triển khai và tổ chức thực hiện công tác giám sát chuyên đề của HĐND huyện: về hoạt động cho vay vốn tín dụng từ nguồn vốn vay tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, các xã - thị trấn; việc thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Duyên Hải và một số xã - thị trấn. Tổ chức hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện giữa hai kỳ họp HĐND huyện. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan, đồng thời tham gia với UBND huyện và các ngành chức năng tiếp công dân định kỳ hàng tháng.

Minh Phương
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 966
  • Tất cả: 3089160