Hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2017 của Thường trực HĐND huyện Châu Thành khóa XI
Quý III/2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành triệu tập kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 (kỳ họp bất thường) để sơ kết việc thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017; bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét, miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua 19 Nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện Châu Thành khóa XI

 Trong quý III, Thường trực, các Ban HĐND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề: việc xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 tại UBND xã  Song Lộc và UBND xã Phước Hảo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị bức xúc của cử tri năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017 tại UBND huyện; việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; việc thực hiện dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer trong huyện. Tổ chức 21 cuộc tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện sau kỳ họp thứ 5, 6 - HĐND huyện có 1.660 cử tri tham dự; có 124 ý kiến, đại biểu HĐND các cấp và các ngành chức năng giải trình 102 ý kiến, ghi nhận 22 ý kiến và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo về Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Trà Vinh theo quy định; tiếp 01 công dân, nhận 01 đơn đã chuyển cho ngành chức năng của huyện xem xét, giải quyết và đã trả lời cho công dân.

Quý IV/2017, Thường trực HĐND huyện chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, báo cáo thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017; phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2018 của UBND huyện và quyết định một số vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện; giám sát việc thực hiện một số chủ trương, chính sách, chương trình, dự án; việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017 đối với một số chỉ tiêu chủ yếu, lĩnh vực quan trọng; việc xây dựng nâng chất lượng xã văn hóa, nông thôn mới; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở; việc lập quy hoạch, kế hoạch quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 - HĐND huyện khóa XI; tham dự hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố quý III/2017 tại huyện Tiểu Cần; dự hội nghị chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2017; tham gia các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Minh Phương
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 827
  • Tất cả: 3092133