Hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND huyện Càng Long
Năm 2017, Thường trực HĐND huyện Càng Long đã triệu tập 03 kỳ họp HĐND huyện để xem xét các dự thảo Nghị quyết của HĐND, báo cáo của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, các ngành chức năng có liên quan và quyết định tổ chức, nhân sự bộ máy HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thực hiện tốt vai trò điều hành kỳ họp để  đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua 50 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, chuyên đề và nhân sự.

Bà Thân Thị Ngọc Kiều - Phó Chủ tịch HĐND huyện tham dự
Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

Trong năm 2017, Thường trực, các Ban HĐND huyện đã tổ chức 17 cuộc giám sát về việc: điều tra, bình xét hộ nghèo năm 2016 và việc thực hiện các chính sách bảo trợ xã hội tại UBND xã Phương Thạnh; việc giải quyết tranh chấp đất đai và công tác hòa giải cơ sở tại UBND xã Đại Phước; kết quả triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng trong năm 2017 tại UBND thị trấn Càng Long và UBND xã Nhị Long Phú; tình hình thực hiện Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; tình hình thực hiện dự án HeiFer phát triển chăn nuôi và nâng cao mức sống cho nông hộ tại UBND xã An Trường; tình hình thực hiện dự án "Thích ứng với biển đổi khí hậu vùng đồng bằng Sông Cửu Long (AMD)" tại UBND xã Bình Phú; việc thu - chi ngân sách năm 2016 tại UBND xã Tân An; tình hình thu - chi ngân sách năm 2017 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu kiện của công dân; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; việc thực hiện Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015 tại UBND xã Huyền Hội; việc thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn trên địa bàn huyện tại UBND xã Bình Phú; việc thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn tại UBND xã Huyền Hội và Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn tại Trường Trung học cơ sở Phương Thạnh; dự Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017; tiếp 05 lượt công dân, nhận 13 đơn khiếu nại của công dân; chuyển các ngành chức năng huyện và UBND xã - thị trấn xem xét giải quyết theo luật định, kết quả đã giải quyết được 08 đơn, 05 đơn phối hợp các ngành có liên quan xác minh để có hướng giải quyết.

Năm 2018, Thường trực HĐND huyện Càng Long tham gia cùng Thường trực Huyện ủy, UBND huyện lãnh, chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm về kinh tế - xã hội của huyện nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện năm 2018 đã đề ra; điều hòa, phối hợp cùng các Ban của HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cùng các ngành hữu quan chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp HĐND huyện; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; thực hiện công tác giám sát; tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh và kỳ họp HĐND các xã - thị trấn.


Minh Phương
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 831
  • Tất cả: 3092137