Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp xem xét dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023
Sáng ngày 22/5/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp xem xét dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023. Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Càng Long, lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành cùng lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
Anh-tin-bai

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, qua xem xét dự thảo các báo cáo kết quả giám sát việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023 đối với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, nhìn chung, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với báo cáo, đồng thời phát biểu bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến hạn chế, khó khăn và đề xuất kiến nghị trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với báo cáo của Đoàn giám sát và tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp để hoàn chỉnh báo cáo. Trên cơ sở kết quả giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị đến các đơn vị chịu sự giám sát tiếp tục cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương thực hiện rà soát lại các cơ quan chuyên môn, cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập để sắp xếp tinh gọn đầu mối gắn với giảm số lượng biên chế nhằm đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đến năm 2025 thực hiện đạt các mục tiêu theo quy định; rà soát, nắm lại hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, tổ chức lại để phát hiện, tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động, đảm bảo việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính hoạt động ổn định, lâu dài, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tránh trường hợp tách ra, kiện toàn lại, thành lập mới sau khi hợp nhất, giải thể. Phân bổ, bố trí, sử dụng biên chế phù hợp với tình hình nhiệm vụ đơn vị, tiếp tục tổ chức tuyển dụng số công chức, viên chức đủ số lượng biên chế được giao theo đề án vị trí việc làm; chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp bố trí chức danh phù hợp với yêu cầu về chuyên ngành đào tạo. Thực hiện kế hoạch tinh giảm biên chế đến năm 2026 đạt chỉ tiêu giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 theo quy định; rà soát lại số lượng công chức, viên chức có nhu cầu thi nâng ngạch, xét thăng hạng để xem xét tổ chức thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức sơ kết, đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện,...

N. Thị Đào


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 127
  • Trong tuần: 948
  • Tất cả: 3091888