Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 25/4/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị một số nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2023. Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Kiên Banh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành, đơn vị có liên quan.
Anh-tin-bai

Ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X, dự thảo kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 – HĐND tỉnh khóa X, các đại biểu thống nhất với dự thảo các văn bản, một số đại biểu tham gia phát biểu một số ý kiến như sau: xem xét, bổ sung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh; thông qua các quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Châu Thành, Trà Cú; gửi tài liệu kỳ họp đến Ban HĐND tỉnh thẩm tra cần đúng thời gian kế hoạch; cần đảm bảo tính thống nhất số liệu trong các báo cáo khi trình kỳ họp,…

Anh-tin-bai

Ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với dự thảo kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị văn bản trình kỳ họp theo thời gian kế hoạch đề ra; đồng thời đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các Sở, ngành xây dựng dự thảo Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung theo chương trình kỳ họp đạt yêu cầu.
  Anh-tin-bai

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Kết luận phiên họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kế hoạch tổ chức kỳ họp giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt nội dung chương trình kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tham mưu chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết nghiên cứu, rà soát, kiểm tra nội dung các văn bản đảm bảo đạt yêu cầu, chất lượng, gửi văn bản đến Ban HĐND tỉnh thẩm tra đúng thời gian kế hoạch; các Ban thẩm tra chặt chẽ, đúng quy định. 
Theo dự kiến, kỳ họp giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ngành tư pháp; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 và một số báo cáo chuyên đề khác; xem xét 22 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo thẩm quyền về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 6); thông qua các quy chế quản lý kiến trúc đô thị, điểm dân cư nông thôn; quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; quy định mức chi thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024 -2025,... Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa IX dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 25, 26, 27/6/2024.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 962
  • Tất cả: 3089156