Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị một số nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 15) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 31/5/2024, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị một số nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (kỳ họp thứ 15) - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Tiết Cường - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, các Ủy viên của Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Anh-tin-bai

Quang cảnh phiên họp

Sau khi Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua dự thảo chương trình làm việc chi tiết của kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa X, các đại biểu thống nhất với dự thảo chương trình, một số đại biểu tham gia phát biểu một số ý kiến như sau: chuẩn bị tốt phiên chất vấn; truyền hình trực tiếp nội dung Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến của cử tri; Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh phối hợp thực hiện truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn và bế mạc kỳ họp;,…

Anh-tin-bai

Ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung chương trình làm việc chi tiết của kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành tỉnh chuẩn bị tốt phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cần phối hợp tốt với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Anh-tin-bai

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Kết luận phiên họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất nội dung chương trình làm việc chi tiết của kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến của đại biểu phát biểu tại phiên họp; đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt phiên chất vấn, làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải chuẩn bị tốt điểm cầu truyền hình trực tiếp tại kỳ họp; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp. 
Theo nội dung chương trình làm việc chi tiết của kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ngành tư pháp; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 và một số báo cáo chuyên đề khác và dự kiến thông qua các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh theo thẩm quyền về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 6), năm 2024 (đợt 3), thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; bãi bỏ Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2024; điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; thông qua các quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Càng Long, Châu Thành và Cầu Ngang; quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, mức chi thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024; quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm học 2024 - 2025; đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, thị trấn Định An, huyện Trà Cú; quy định xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,... Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 27, 28, 29/6/2024.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 813
  • Tất cả: 3092119