Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày 26/02/2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề); ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Chí Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh; ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Triết - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; Thủ trưởng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Anh-tin-bai

Chủ tọa kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X được tổ chức để kịp thời giải quyết một số công việc phát sinh theo quy định của Trung ương; theo đó, Giám đốc các Sở, ngành tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thuyết trình 15 dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách.
Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề). Một số đại biểu phát biểu đề nghị làm rõ nội dung thẩm tra dự thảo Nghị quyết việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến các nội dung trình kỳ họp. Qua đó, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với nội dung giải trình.

Anh-tin-bai

Quang cảnh kỳ họp thứ 13 

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết: Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 sang năm 2024; Nghị quyết về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 5); Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2024 (đợt 1); Nghị quyết việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết thông qua kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết thông qua việc tổ chức, sắp xếp lại Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa Chánh điện chùa Ba Chhau (chùa Bãi Xào Dơi), ấp Bãi Xào Dơi, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện năm 2024; Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc (biên chế viên chức) hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương năm 2024; Nghị quyết về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2024 cho các đơn vị hành chính huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh; Nghị quyết sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2023 - 2025.

Anh-tin-bai

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các Nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; trong quá trình tổ chức thực hiện cần chỉ đạo, hướng dẫn các giải pháp cho phù hợp, đảm bảo Nghị quyết triển khai kịp thời, hiệu quả; các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội đồng nhân dân và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân, theo dõi và tham gia giám sát; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân đân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy vai trò giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết. 

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 11
  • Trong tuần: 1 404
  • Tất cả: 3084839