Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023 đối với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh
Tiếp tục giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023; ngày 13/5/2024, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát đối với Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ông Kim Ngọc Thái – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. tham dự Đoàn giám sát có: ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có: ông Nguyễn Trung Hoàng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành có liên quan; lãnh đạo UBND huyện – thị xã – thành phố.
Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi làm việc 

Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, UBND tỉnh đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành và Sở Xây dựng thực hiện vai trò tham mưu UBND tỉnh công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị bền vững; chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương như: Luật Quy hoạch đô thị, Luật Kiến trúc, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành và các chương trình, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến công tác quy hoạch; hoàn thành Chương trình phát triển đô thị tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; Chương trình phát triển đô thị thành phố Trà Vinh (mở rộng) tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; có 07/07 huyện đã quy hoạch xây dựng vùng huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 13/13 đô thị có quy hoạch chung đô thị được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức thẩm định, phê duyệt 07 Quy chế quản lý kiến trúc đô thị; tỷ lệ đô thị hóa tỉnh Trà Vinh đến 2023 là 31,10%; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước được cải thiện, đồng bộ và góp phần rõ nét trong phát triển đô thị; việc quản lý xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật về giao thông, cấp, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng,… được thực hiện theo quy hoạch; quan tâm thực hiện các chính sách về thu hút đầu tư, phát triển đô thị quan tâm thực hiện phân loại, xử lý chất thải rắn đô thị theo quy định.
Tuy nhiên, trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh, ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự buổi giám sát cho thấy công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị cũng có mặt còn hạn chế như: nhận thức về đô thị hoá và phát triển đô thị bền vững từng lúc chưa được quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách về quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị còn thiếu quyết liệt, chưa đồng bộ; việc triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, phát triển đô thị còn thiếu đồng bộ và ổn định; nguồn nhân lực và kinh phí thực hiện quy hoạch còn hạn chế,…

Anh-tin-bai

Ảnh: Ông Kim Ngọc Thái – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu

Phát biểu kết luận buổi giám sát, ông Kim Ngọc Thái – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành và địa phương trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục những nội dung còn hạn chế, thời gian tới, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo và kịp thời cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; nâng cao chất lượng đồ án các quy hoạch, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, mang tính chiến lược lâu dài, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc triển khai thực hiện công trình, dự án phải tuân thủ đúng theo quy hoạch được phê duyệt; hạn chế tình trạng điều chỉnh cục bộ quy hoạch; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng đô thị, việc thực hiện quy hoạch trên địa bàn quản lý để  điều chỉnh, xóa bỏ quy hoạch không còn phù hợp hoặc quy hoạch nhiều năm nhưng chưa triển khai thực hiện; tăng cường nguồn lực về kinh phí, đào tạo nhân lực cho thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về trật tự đô thị,.... 

T.V. Toàn

 

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 958
  • Tất cả: 3089152