Đoàn giám sát của HĐND tỉnh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh
Chiều ngày 03/6/2024, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thảo luận, đóng góp dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh. Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trung Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, một số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
Anh-tin-bai

Ảnh: Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, sau khi thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh; các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo, đồng thời phát biểu một số ý kiến bổ sung, giải trình làm rõ liên quan đến các nội dung: công tác tuyên truyền, phối hợp cung cấp thông tin quy hoạch; việc lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị, cắm mốc giới theo quy hoạch, triển khai ngầm hóa các hạ tầng đô thị; triển khai thực hiện số hóa về quy hoạch, hạ tầng đô thị; việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; kinh phí để thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị; làm rõ các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị,...

Anh-tin-bai

Ảnh: Ông Nguyễn Trung Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị có báo cáo chỉnh sửa, giải trình, bổ sung để hoàn chỉnh báo cáo. Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch đô thị; nâng cao chất lượng đồ án các quy hoạch, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, mang tính chiến lược lâu dài, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quan tâm công tác phân bổ kinh phí để thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị; triển khai thực hiện số hóa về quy hoạch, hạ tầng đô thị góp phần thực hiện Đề án tổng thể phát triển đô thị thông minh bền vững tỉnh Trà Vinh; chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin trong việc thực hiện nhiệm vụ liên quan quy hoạch, phát triển đô thị; tăng cường kiểm tra công tác lập, thẩm định, phê duyệt, công bố công khai và quản lý quy hoạch xây dựng sau phê duyệt; phản ánh, kiến nghị, đề xuất với Trung ương những nội dung còn vướng mắc, chồng chéo trong quá trình thực hiện; chỉ đạo phối hợp quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước, đèn đường,…), hạ tầng xã hội, khu công cộng đảm bảo đồng bộ, phù hợp nhất là địa bàn thành phố Trà Vinh,... 

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 937
  • Tất cả: 3091877