Đoàn giám sát của Ban VH-XH HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022 - 2023
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 03/4/2024 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về giám sát việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022-2023. Trong 02 ngày 23/4/2024 và 02/5/2024 Đoàn giám sát của Ban VH-XH HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại UBND xã Hàm Giang, UBND xã Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú); Trung tâm Văn hóa, thông tin và thể thao huyện Trà Cú; Sở Thông tin và Truyền thông. Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Khiêm, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng Ban VH-XH làm Phó Trưởng đoàn; các thành viên gồm các ủy viên Ban VH-XH và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Tại các nơi đến, tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện, lãnh đạo UBND xã Hàm Giang, UBND xã Ngãi Xuyên, Trưởng Ban nhân dân các ấp - khóm và các ngành, đơn vị có liên quan.
Anh-tin-bai

Đoàn giám sát của Ban VH-XH HĐND tỉnh 
giám sát tại UBND xã Hàm Giang (huyện Trà Cú)

Giám sát tại UBND xã Hàm Giang và UBND xã Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú) cho thấy UBND 02 xã có ban hành Quy chế hoạt động của Trạm truyền thanh và thành lập Ban biên tập chương trình Trạm truyền thanh xã do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, các thành viên là Công chức Văn hóa – Xã hội và cán bộ không chuyên trách phụ trách Văn hóa, thể dục, thể thao và truyền thanh xã. Qua 02 năm 2022-2023 việc đầu tư trang, thiết bị truyền thanh được quan tâm xã Hàm Giang và xã Ngãi Xuyên được đầu tư 33 cụm loa không dây (Hàm Giang 11 và Ngãi Xuyên 22) phủ sóng đến các ấp trên địa bàn xã; hiện nay các cụm loa không dây, cơ bản hoạt động hiệu quả, thực hiện phát sóng, tiếp âm Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh huyện với thời gian phát sóng sáng từ 5 giờ đến 7 giờ, chiều từ 17 giờ đến 19 giờ hằng ngày. Hoạt động của Trạm truyền thanh xã đã góp phần rất lớn trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chính sách của địa phương, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, tuyên truyền các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…; mỗi tuần phát sóng 01 chương trình phát thanh do Đài phát thanh xã sản xuất, thời lượng tối thiểu 15 phút/chương trình  tuyên truyền đến với người dân trên địa bàn.

Anh-tin-bai

Bà Danh Thị Trần Thanh, Công chức Văn hóa - xã hội 
xã Ngãi Xuyên  phát biểu giải trình 

Anh-tin-bai

Bà Kiên Thị Minh Nguyệt, Ủy viên Ban VH-XH HĐND tỉnh phát biểu
 giám sát tại Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Trà Cú

Tại Trung tâm văn hóa - Thông tin và thể thao huyện Trà Cú trong 02 năm qua Trung tâm không có đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị mới, chỉ sử dụng trang thiết bị được đầu tư trước đây, hiện có trụ ăng ten cao 42 mét; 02 máy phát song FM công suất 500W và 1.000W, 03 máy ghi âm chuyên dụng, bàn Mixe âm thanh, đầu thu chuyên dụng và các thiết bị truyền dẫn khác phát song FM.
Tại Sở thông tin và Truyền thông qua giám sát cho thấy Sở đã kịp thời  tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo của Trung ương thực hiện các nhiệm vụ thông tin cơ sở cụ thể như: Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, Quyết định số 1983/QĐ-TTr ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế luận số 92/KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh; đồng thời Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 16/5/2022 thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Sở ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cấp xã.

Anh-tin-bai

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Trưởng Phòng thông tin, báo chí xuất bản
 Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu giải trình tại buổi giám sát

Tuy nhiên, qua giám sát việc đầu tư, hiệu quả sử dụng trang thiết bị và tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh xã, giai đoạn 2022 - 2023, bên cạnh những kết quả đã đạt được, những mặt thuận lợi, các địa phương cũng còn gặp khó khăn, hạn chế đó là: cơ sở vật chất, trang thiết bị của hệ thống Trạm truyền thanh xã đã xuống cấp, hư hỏng hoạt động hiệu quả chưa cao, nội dung phát thanh chương trình chưa phong phú, đa dạng, đội ngũ làm công tác truyền thanh cơ sở còn hạn chế, kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư truyền thanh cơ sở, mua thiết bị chuyên dùng thay thế thiết bị hư hỏng; bán kính phát thanh của các cụm loa truyền thanh ở ấp không phủ giáp khu vực của ấp, chỉ có người dân ở gần cụm loa thì nghe rõ, ở xa thì không nghe được; cộng tác viên Trạm truyền thanh còn hạn chế nên chưa cung cấp tin, bài cho hoạt động của Trạm truyền thanh nên chưa đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; số lượng Trạm truyền thanh cấp xã được chuyển đổi truyền thanh không dây/FM sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông còn ít, chưa có hệ thống thông tin nguồn tỉnh, do đó chưa đáp ứng yêu cầu, lộ trình và mục tiêu phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở.

Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng Ban VH-XH, Trưởng đoàn giám sát 
kết luận sơ bộ giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Phát biểu kết luận sơ bộ tại các buổi giám sát ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban VH-XH HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao các địa phương trong thời gian qua làm tốt công tác tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, việc đầu tư trang, thiết bị các Trạm truyền thanh được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tình hình hoạt động của Trạm truyền thanh cấp xã được nâng lên rõ rệt, cán bộ phụ trách công tác truyền thanh từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ chuyển đổi số. Đồng thời lưu ý các địa phương và Sở Thông tin và Truyền thông; công tác tuyên truyền trong thời chiến tranh cũng như thời bình qua hệ thống truyền thanh rất quan trọng, thể hiện được sự đồng tình, thống nhất cao giữa Trung ương và địa phương, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được đến với người dân qua kênh chính thống. Hiện nay tỉnh ta đang thực hiện hoàn thành các tiêu chí tỉnh nông thôn mới, nên công tác tuyên truyền nói chung, công tác giảm nghèo về thông tin nói riêng, đặc biệt là các chính sách của Trung ương, của tỉnh làm sao phải truyền tải đến người dân nắm, hiểu, biết các chính sách hỗ trợ, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân cùng chung tay, chung sức với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

LÂM PHONG

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 68
  • Trong tuần: 968
  • Tất cả: 3089162