Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trên địa bàn huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần
Thực hiện Chương trình giám sát năm 2023, Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 01/3/2024 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 01/3/2024 giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ngày 28, 29/3/2024, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại UBND xã Thuận Hòa (huyện Cầu Ngang), UBND xã Hùng Hòa (huyện Tiểu Cần), UBND huyện Cầu Ngang, UBND huyện Tiều Cần. Đoàn giám sát do ông Thạch Giàu - Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; tham gia Đoàn giám sát gồm có: ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thúy Kiều - Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp và làm việc với Đoàn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã và các phòng, ban, ngành huyện, xã và bộ phận có liên quan.
Anh-tin-bai

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
làm việc tại UBND huyện Cầu Ngang

Qua giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần nhận thấy các đơn vị quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai, quán triệt thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín đến CBCC, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nắm; thực hiện quy trình lựa chọn, đề nghị công nhận, rà soát đề nghị đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện hằng năm; phân công nhiệm vụ quản lý, phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể và tổ chức kiểm tra lồng ghép chế độ, chính sách.

Anh-tin-bai

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh 
làm việc tại UBND huyện Tiểu Cần

Kết quả, trên địa bàn huyện Cầu Ngang: tổng số người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền phê duyệt là 129 người (xã Thuận Hòa có 07 người); tổ chức được 16 cuộc cung cấp thông tin cho 129 lượt người có uy tín; cấp phát 6.036 lượt ấn phẩm báo chí; thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình phản hồi từ người có uy tín; thăm và tặng 258 phần quà cho 258 lượt người có uy tín nhân dịp lễ, tết; thăm, hỏi 74 lượt người có uy tín ốm đau, gia đình gặp khó khăn, gia đình tang chế; đề nghị tặng 01 bằng khen của Chủ tịch Nước cho 01 người có uy tín có thành tích xuất sắc, 10 bằng khen của UBND tỉnh, 10 giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh cho người có uy tín có nhiều đóng góp thiết thực trong cộng đồng khu dân cư; đưa 66 người có uy tín tham dự Hội nghị biểu dương giai đoạn 2018 - 2022; 01 người có uy tín tham dự Đại hội biểu dương Trung ương; 13 người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội. Năm 2023, thực hiện cấp phát 34 thẻ BHYT cho người có uy tín theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
Trên địa bàn huyện Tiểu Cần có 48 người có uy tín được cấp có thẩm quyền phê duyệt, (xã Tân Hùng có 06 người); tổ chức 02 Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin, tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho 101 lượt người có uy tín; đưa 09 người có uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh, thành phố và thủ đô Hà Nội; thăm và tặng quà 198 lượt người có uy tín nhân dịp lễ, tết; thăm, hỏi 31 lượt người có uy tín ốm đau, viếng 04 người thân người có uy tín tang chế; đề nghị khen thưởng cho 16 người có uy tín có thành tích xuất sắc. Năm 2023, thực hiện cấp phát 23 thẻ bảo hiểm y tế cho người có uy tín theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Anh-tin-bai

Ông Kiên Quân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
tại buổi làm việc với UBND huyện Tiểu Cần

Tuy nhiên, qua giám sát việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc nắm tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo thông qua người có uy tín và tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc những người có uy tín để thông báo tình hình tổ chức, hoạt động và các chương trình, kế hoạch công tác của địa phương đôi lúc chưa kịp thời. Việc rà soát đưa ra, thay thế và bổ sung người có uy tín trên địa bàn một số nơi chưa bám sát vào hướng dẫn quy định; một số ít người có uy tín chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chậm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có uy tín theo Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Anh-tin-bai

Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát 
kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Tiểu Cần

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các đơn vị chịu sự giám sát tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác triển khai, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đến cán bộ, công chức và nhân dân nắm; kịp thời cấp phát ấn phẩm cho người có uy tín; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho người có uy tín phát huy tốt vai trò; tổ chức rà soát, đề nghị đưa ra khỏi danh sách và bổ sung thay thế người có uy tín theo quy định; theo dõi việc nắm tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo thông qua người có uy tín để kịp thời tham mưu đề xuất với cơ quan cấp trên xem xét, xử lý,...

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 962
  • Tất cả: 3089156