Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Chiều ngày 06/6/2024, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - HĐND tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội chủ trì. Tham dự cuộc họp có: ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lâm Văn Phong - Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa – Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Anh-tin-bai

Ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu mục đích, yêu cầu cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày dự thảo báo cáo thẩm tra đối với 03 báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và 04 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội chuẩn bị trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, cụ thể như sau: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X; nghị quyết phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024; nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2024 - 2025; nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Anh-tin-bai

Bà Nguyễn Thị Bạch Vân – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tiếp thu, giải trình làm rõ đối với ý kiến trong báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

Đối với dự thảo báo cáo thẩm tra các nghị quyết của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, nhìn chung, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát biểu tiếp thu, giải trình làm rõ đối với ý kiến trong báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024 phù hợp với Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch, phương án hỗ trợ, phương án kiểm tra việc hỗ trợ và sử dụng kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2023 - 2024 phù hợp với Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; dự thảo Nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh và dự thảo Nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh phù hợp với Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng (ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ), tuy nhiên Ban cũng đề nghị việc đặt tên cho các tuyến đường phải tương xứng với sự cống hiến của các nhân vật được đặt tên.
Đối với dự thảo báo cáo thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với nhận định của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời phát biểu đánh giá thêm một số kết quả đạt được, hạn chế về lĩnh vực văn hóa - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024 và đưa ra một số giải pháp đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2024 đã đề ra.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Khiêm - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban để trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X theo quy định.

Hồng Lý

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 34
  • Trong tuần: 818
  • Tất cả: 3092124