Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát việc bố trí chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã tại UBND các huyện Càng Long, Cầu Ngang
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-ĐGS ngày 10/4/2024 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc việc bố trí chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, Đoàn giám sát đã tiến hành làm việc tại UBND các huyện Càng Long, Cầu Ngang. Đoàn giám sát do ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn gồm các Ủy viên của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Anh-tin-bai

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại UBND huyện Cầu Ngang

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị và qua kết quả giám sát trực tiếp tại UBND các huyện Càng Long, Cầu Ngang cho thấy các đơn vị có kịp thời triển khai và phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sở, ngành tỉnh về việc bố trí chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm; ban hành các quyết định giao số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã và phân công phụ trách kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách năm 2023, năm 2024 cho các xã, thị trấn; thực hiện bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc phạm vi quản lý phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị hành chính, đảm bảo đúng chức danh và số lượng được giao; việc phân công kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm bảo phù hợp, đúng quy định theo Nghị quyết và được sự thống nhất của cấp ủy cùng cấp, đáp ứng tâm tư nguyện vọng và yêu cầu công tác của những người hoạt động không chuyên trách; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo kịp thời, đúng quy định theo Nghị quyết, tạo động lực cho các đối tượng này hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Anh-tin-bai

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Càng Long phát biểu giải trình ý kiến 
của thành viên Đoàn giám sát

Tuy nhiên, công tác triển khai, quán triệt, phổ biến Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sở, ngành tỉnh về việc bố trí chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm chưa hiệu quả; một số đơn vị hành chính cấp xã chưa bố trí đủ số lượng chức danh người hoạt động không chuyên trách được cấp có thẩm quyền giao năm 2024 do đang chờ UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyển dụng những người hoạt động không chuyên trách, hiện nay Càng Long bố trí còn khuyết 16 người, Cầu Ngang bố trí khuyết 15 người; có trường hợp bố trí kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã chưa đúng quy định theo Nghị quyết; việc chi và quyết toán kinh phí chi phục vụ hoạt động của ấp, khóm hàng tháng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Anh-tin-bai

Lãnh đạo Ban Pháp chế phát biểu ý kiến tại UBND huyện Cầu Ngang

Kết luận buổi giám sát, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những mặt làm được của UBND huyện Càng Long, UBND huyện Cầu Ngang đồng thời đề nghị các đơn vị tăng cường triển khai, quán triệt, phổ biến Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sở, ngành tỉnh về việc bố trí chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm để nâng cao nhận thức của các cá nhân, tổ chức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình thực hiện; sớm bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đảm bảo đủ số lượng và chức danh theo quy định; rà soát, có hướng giải quyết đối với các trường hợp bố trí kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo đúng quy định; báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn việc chi và quyết toán kinh phí chi phục vụ hoạt động của ấp, khóm hàng tháng.

N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 942
  • Tất cả: 3091882