Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân khóa X
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 21/3/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều ngày 01/4/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và có ý kiến chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có: ông Trương Văn Toàn – Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Anh-tin-bai

Ảnh: ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra

Theo sự phân công thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp thứ 14, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 08 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách về thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 – 2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023) đã được chuyển sang năm 2024; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2024 (đợt 2); điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (chi thường xuyên) của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được chuyển sang năm 2024; về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; bãi bỏ Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh Trà Vinh phê duyệt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất vật liệu xây dựng không nung và chấm dứt hoạt động sản xuất gạch không nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; về việc thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023; về việc thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023.

Anh-tin-bai

Ảnh: ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
phát biểu giải trình

Qua thảo luận, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra, một số đại biểu phát biểu đề nghị giải trình rõ hơn về nội dung phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; điều chỉnh bố cục dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (chi thường xuyên) của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được chuyển sang năm 2024 trong từng dự án của chương trình; việc phối hợp trong công tác tham mưu trình Nghị quyết HĐND tỉnh cần đảm bảo kịp thời, đồng bộ,... 

  Anh-tin-bai

Ảnh: bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định để trình kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 61
  • Trong tuần: 961
  • Tất cả: 3089155