Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 13 - Hội đồng nhân dân khóa X
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 22/01/2024 của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - HĐND tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều ngày 16/02/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh do bà Thân Thị Ngọc Kiều - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và có ý kiến chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có: ông Trương Văn Toàn – Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Anh-tin-bai

Ảnh: ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra

Theo sự phân công thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp thứ 13, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 08 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023 sang năm 2024; về giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 5); về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2024 (đợt 1); về việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa Chánh điện chùa Ba Chhau (chùa Bãi Xào Dơi), ấp Bãi Xào Dơi A, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; việc phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) tỉnh Trà Vinh; thông qua việc tổ chức, sắp xếp lại Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh; thông qua giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Anh-tin-bai

Ảnh: ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
phát biểu giải trình

Nhìn chung các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra, một số đại biểu phát biểu đề nghị giải trình rõ hơn về nội dung nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của ngân sách cấp xã và việc không trình HĐND tỉnh phân định cụ thể các nhiệm vụ bảo vệ môi trường chi từ các nguồn lực được quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 1, khoản 2 Điều 153 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; có so sánh giá dịch vụ thủy lợi với quy định của Bộ Tài chính và vận hành quy trình xây dựng giá cho năm 2025; nhanh chóng trình phân bổ vốn dự phòng của đầu tư công năm 2024,…
Kết luận cuộc họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định để trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Trong tuần: 1 402
  • Tất cả: 3084837