Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân khóa X
Ngày 09/6/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh do bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Bà Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự và có ý kiến chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có: ông Trương Văn Toàn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Anh-tin-bai

Ảnh: ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra

Theo sự phân công thẩm tra của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tại kỳ họp thứ 15, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 05 báo cáo và 13 dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 6), năm 2024 (đợt 3), thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; bãi bỏ Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2024; điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chí đô thị loại IV; thông qua các quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn của một số xã trên địa bàn huyện Càng Long, Châu Thành và Cầu Ngang; quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, mức chi thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030,...

Anh-tin-bai

Ảnh: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu giải trình tại cuộc họp

Qua thảo luận, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo các báo cáo thẩm tra, một số đại biểu phát biểu đề nghị giải trình rõ hơn đối với việc thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về nội dung bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị theo quy định; bổ sung hồ sơ thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt tiêu chí đô thị loại IV; mức chi thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 cần đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC; tiếp tục nghiên cứu nội dụng dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 cho phù hợp với quy định Thông tư số 24/2023/TT-BNNPTNT ngày 21/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030,... 

Anh-tin-bai

Ảnh: bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu kết luận

Kết luận cuộc họp, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu đề nghị các cơ quan soạn thảo nghị quyết tiếp thu, bổ sung và hoàn chỉnh lại nội dung các dự thảo Nghị quyết đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định để trình kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

T.V. Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 821
  • Tất cả: 3092127