Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, giai đoạn 2021-2023 tại thị trấn Cầu Quan, thị trấn Tiểu Cần (huyện Tiểu Cần)
Ngày 28/3/2024, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023 tại thị trấn Cầu Quan, thị trấn Tiểu Cần (huyện Tiểu Cần). Bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn khảo sát có: ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thị trấn và công chức thuộc UBND thị trấn.
Anh-tin-bai

Ảnh: Thành viên Đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND thị trấn Tiểu Cần.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, giai đoạn 2021-2023 được UBND thị trấn Cầu Quan, thị trấn Tiểu Cần quan tâm thực hiện, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành về triển khai thực hiện, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; tổ chức thực hiện, xây dựng và quản lý phát triển đô thị bền vững trên địa bàn. Kết quả khảo sát cho thấy, tại thị trấn Cầu Quan và thị trấn Tiểu Cần hạ tầng đô thị về đường giao thông, vĩa hè, cống thoát nước, đèn chiếu sáng, mạng lưới điện, nước, viễn thông, thiết chế văn hóa về giáo dục, y tế cơ bản được xây dựng và phát huy hiệu quả; công tác cải tạo, chỉnh trang kiến trúc cảnh quan đô thị, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị; trật tự, mỹ quan đô thị từng bước có chuyển biến tích cực; hàng năm thị trấn đều thực hiện tốt công tác phối hợp với ngành cấp trên về việc kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị,...

Anh-tin-bai

Ảnh: Đại diện UBND thị trấn Tiểu Cần báo cáo

Tuy nhiên, qua khảo sát công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, giai đoạn 2021-2023 còn một số khó khăn, hạn chế như: Các tuyến đường chính đô thị có mặt đường hẹp, vỉa hè nhỏ, các tuyến đường quy hoạch mới để thúc đẩy quá trình đô thị hóa có được đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị; diện tích cây xanh đô thị đạt thấp; hệ thống thoát nước sinh hoạt đô thị chưa đồng bộ, thoát chung với hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt chưa được xử lý gây ô nhiễm, chưa có trạm xử lý nước thải tập trung; công tác kêu gọi đầu tư gặp khó khăn; chất thải rắn nguy hại, rác thải xây dựng và chất thải rắn thông thường chưa được phân loại tại nguồn, thường lẫn lộn gây khó khăn việc thu gom và xử lý,...

Anh-tin-bai

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc tại UBND thị trấn Cầu Quan

Phát biểu tại cuộc khảo sát, bà Thân Thị Ngọc Kiều, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình công cộng, tiếp tục vận động nhân dân tham gia đóng góp mở rộng và nâng cấp các tuyến đường nội ô, các công trình công cộng trên địa bàn; tiếp tục thực hiện nâng chất các tiêu chuẩn đã đạt, đồng thời tập trung thực hiện các tiêu chuẩn chưa đạt trong xây dựng đô thị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý đô thị đáp ứng nhu cầu quản lý đô thị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng và phát triển thị trấn ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 962
  • Tất cả: 3089156