Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Châu Thành
Tiếp tục thực hiện giám sát, ngày 18/10/2019 Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do ông Sơn Tươi - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng các thành viên đã làm việc với UBND xã Đa Lộc và UBND huyện Châu Thành về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Châu Thành.

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc

Theo báo cáo, Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn xã. Việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/QĐ-TTg có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức tuyên truyền chính sách 08 cuộc tại các ấp; kết quả năm 2019, tổng số hộ được phê duyệt 22 hộ, đến nay đã hỗ trợ nghiệm thu và bàn giao căn nhà cho 22 hộ, trong đó có 16 hộ dân tộc Khmer với kinh phí giải ngân là 550 triệu đồng. Về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg về phê duyệt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020, UBND xã có ban hành Quyết định kiện toàn BCĐ, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn các ấp; tổ chức tuyên truyền 08 cuộc, họp dân bình nghị 13 cuộc; tổng số hộ được phê duyệt 889 hộ, trong đó nhu cầu hỗ trợ đất ở là 06 hộ, chuyển đổi nghề 416 hộ, nước sinh hoạt phân tán 467 hộ; năm 2018 được phân bổ vốn 690 triệu đồng, giải ngân 23 hộ đạt 100% kế hoạch, năm 2019 được phân bổ vốn 01 tỷ đồng, hiện đã giải ngân 21 hộ với số tiền 810 triệu đồng. Việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người dân sống tại xã có kinh tế đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện, năm 2018 đã cấp phát 16.461 thẻ Bảo hiểm y tế, trong đó có 12.597 thẻ Bảo hiểm y tế được cấp cho người dân tộc thiểu số; năm 2019 đã cấp phát 15.747 thẻ Bảo hiểm y tế.


Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Châu Thành

UBND huyện Châu Thành có ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiên; chỉ đạo, phối hợp tốt với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội và UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra, giám sát. Về thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/QĐ-TTg, năm 2019 được phân bổ vốn 2,5 tỷ đồng, đến nay đã xây dựng hoàn thành và bàn giao nhà cho 100 hộ, giải ngân đạt 100% vốn phân bổ. Về thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg về phê duyệt chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020, tổng số hộ được phê duyệt 2.822 lượt hộ, trong đó nhu cầu hưởng lợi về đất ở là 11 hộ, đất sản xuất 01 hộ, chuyển đổi nghề là 1.654 hộ và nước sinh hoạt phân tán 1.156 hộ; năm 2018 - 2019 đã giải ngân cho 196 hộ vay vốn ưu đãi với kinh phí 6,2 tỷ đồng. Chỉ đạo tổ chức cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho 199.431 thẻ Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người sống tại xã đảo với kinh phí nhà nước đóng trên 146 tỷ đồng. Về thực hiện khám, chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg, từ năm 2018 - 2019 được phân bổ vốn 374 triệu đồng, đã hỗ trợ tiền ăn 1.806 lượt người với số tiền 320 triệu đồng; hỗ trợ tiền đi lại và chuyển viện được 1.806 lượt với số tiền 53 triệu đồng.
Tuy nhiên, qua thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số còn một mặt hạn chế như: công tác kiểm tra lập danh sách chưa chặt chẽ còn sai sót tên họ, chữ lót; thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với hộ già neo đơn gặp khó khăn do hộ ngại vay vốn không có nguồn trả; giá cả vật tư tăng, hộ không có nguồn để đối ứng khó đảm bảo xây dựng nhà 03 cứng; thực hiện hỗ trợ đất ở gặp khó khăn tìm quỹ đất; việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người sống tại xã có kinh tế - đặc biệt khó khăn còn chậm,….
Kết luận tại buổi giám sát, ông Sơn Tươi, Trưởng ban Dân tôc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt trong thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Châu Thành; qua đó, đề nghị đơn vị báo cáo bổ sung một số nội dung liên quan gửi về Ban Dân tộc HĐND tỉnh để tổng hợp.

Lệ Hiền
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 1 191
  • Tất cả: 3083362