Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc trình tại kỳ họp giữa năm 2024 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Chiều ngày 05/6/2024, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp toàn thể Ban để thẩm tra dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và  nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp; ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thúy Kiều, Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; các Ủy viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tham dự cuộc họp; đại biểu khách mời dự cuộc họp gồm có: ông Trần Văn Phong, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lâm Văn Phong, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. 
Anh-tin-bai

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thúy Kiều, Phó Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra đối với báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc. Nhìn chung, các đại biểu dự họp cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời một số đại biểu tham gia giải trình làm rõ và đề xuất bổ sung một số nội dung như: đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác giảm nghèo; bổ sung số liệu rà soát các hộ khó khăn về nhà ở chưa đảm bảo đồng bộ 03 cứng được hỗ trợ triển khai từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh; điều chỉnh một số số liệu, câu từ cho phù hợp.

Anh-tin-bai

Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh 
phát biểu kết luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Ông Thạch Giàu, Trưởng ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp để xem xét bổ sung, hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. 

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 815
  • Tất cả: 3092121