ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 NGÀY 11/01/2022 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA, TIỀN TỆ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN HẾT NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
Ngày 26/01/2024, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH làm Trưởng đoàn giám sát đã tổ chức giám sát 10 đơn vị, trong đó giám sát trực tiếp 02 đơn vị gồm UBND huyện Duyên Hải, UBND huyện Châu Thành, giám sát qua văn bản báo cáo đối với UBND tỉnh và 07 UBND huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định số 140/QĐ-ĐĐBQH và Kế hoạch số 141/KH-ĐĐBQH ngày 03/11/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có lãnh đạo UBND của 02 huyện và các phòng chuyên môn trên địa bàn huyện.
Anh-tin-bai

Quang cảnh làm việc với UBND huyện Duyên Hải

Theo báo cáo của huyện Duyên Hải, sau 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phù hợp với tình hình, có trọng tâm, trọng điểm tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội linh hoạt, hiệu quả. Kết quả đã thực hiện chính sách miễn, giảm thuế 2% (từ thuế suất 10% xuống còn 8%) theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP cho 74 người nộp thuế, trong đó có 41 doanh nghiệp, 33 hộ kinh doanh cá thể với số tiền 689.349.272 đồng; cho vay ưu đãi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP cho 23 hộ với số tiền hơn 01 tỷ đồng; cho vay ưu đãi hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 555 hộ với số tiền trên 23 tỷ đồng; hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với các khoản vay có lãi suất cho vay 6%/năm cho 5.485 hộ được hỗ trợ với số tiền trên 2 tỷ đồng; về lĩnh vực đầu tư phát triển đã được đầu tư 02 dự án xây dựng đường huyện 21 và tuyến N7 kết nối 04 xã đảo và hạ tầng giao thông xã đảo (giai đoạn 1),...

Anh-tin-bai

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo UBND huyện Duyên Hải cho biết, một số mô hình đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất chưa phát huy hiệu quả, thiếu đánh giá tổng kết nhân rộng mô hình; hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác chưa cao; tiến độ xây dựng, giải ngân một số công trình chậm, chưa đạt theo kế hoạch; giải ngân các nguồn vốn thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; giảm nghèo không đạt theo kế hoạch (chỉ tiêu giao 0,72%; kết quả thực hiện đạt 0,61%); nguy cơ tái nghèo vẫn còn; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề so với tổng số lao động đạt thấp (84% so kế hoạch),... 

Anh-tin-bai

Quang cảnh buổi làm việc tại UBND huyện Châu Thành

Tại huyện Châu Thành, việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã mang lại nhiều kết quả tích cực nhất là chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chính sách ưu đãi về thuế,... Từ đó, kinh tế - xã hội đạt được những kết quả khả quan: sản xuất trên các ngành, lĩnh vực cơ bản ổn định, có bước phát triển so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công tăng khá; hoạt động tín dụng đáp ứng nhu cầu đầu tư phục hồi, phát triển sản xuất của doanh nghiệp và nhân dân; thu ngân sách nội địa vượt dự toán; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Nghị quyết số 43/2022/QH15 đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng như: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm trên 10%, trong đó: tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 42,1%; công nghiệp - xây dựng  26,3%; thương mại, dịch vụ tăng lên 31,8% trong cơ cấu kinh tế; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện tăng bình quân hàng năm 15%/năm; phát triển doanh nghiệp hàng năm đạt chỉ tiêu tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 65,5 triệu đồng/người/năm (năm 2023), có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (01 xã nông thôn mới kiểu mẫu) và giữ vững huyện nông thôn mới, tỷ lệ thất nghiệp chiếm khoản 2,1%. Huyện đã cân đối nguồn ngân sách để hỗ trợ cho phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện với số tiền 3 tỷ đồng để tăng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Thực hiện mục tiêu giảm lãi suất cho vay, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trong 02 năm đã cho vay dư nợ được giảm 1.916,5 tỷ đồng; số tiền lãi được giảm 3.251 tỷ đồng, giảm lãi suất tương đương 1%; Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ lãi suất các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ. Đã giải ngân 9.505 món các chương trình cho vay có hỗ trợ lãi suất với doanh số cho vay là 259.004 triệu đồng. Số tiền hỗ trợ lãi suất là 4.777 triệu đồng,… Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn tồn tại những hạn chế như: việc thực hiện giải pháp giảm thuế suất thuế GTGT không áp dụng chung cho tất cả các hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thuế suất 10% mà loại trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ, thời gian áp dụng chính sách trong 11 tháng, vì vậy trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm trễ, giai đoạn kết thúc dự án gồm các công việc như quyết toán hợp đồng, quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao công trình,... còn vướng mắc liên quan đến việc chấp hành kỷ luật về thời gian lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán của một số chủ đầu tư còn chậm, ảnh hưởng đến tất toán tài khoản.
Tại 02 buổi làm việc với 02 đơn vị, thành viên Đoàn giám sát đã nêu ra một số vấn đề liên quan đến 03 chính sách mà Nghị quyết 43 của Quốc hội đã nêu và được các ban, ngành huyện đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan chính sách giáo dục, y tế, hỗ trợ chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp; giải ngân các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Anh-tin-bai

Ông Thạch Phước Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành

Qua trao đổi thảo luận các vấn đề về liên quan đến thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội ở các địa phương, ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của UBND huyện Duyên Hải và Châu Thành đã báo cáo. Để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, ông đề nghị địa phương cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các giải pháp để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phát triển để góp phần hoàn thành kế hoạch chung của huyện; làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân về cơ chế, chính sách, giải pháp tại Nghị quyết 43 của Quốc hội và Nghị quyết 11 của Chính phủ; tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể còn gặp khó khăn do dịch Covid-19, như các chính sách cho vay, hỗ trợ lãi suất cho thuê hoặc mua nhà ở xã hội, tạo việc làm mới, đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn cho học sinh sinh viên, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập để vay và trả lương cho người lao động,...; tiếp tục tăng cường công tác huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển nông thôn mới, giảm nghèo và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2030; tập trung đánh giá, phân tích kết quả, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các tiêu chí đạt thấp hoặc có khả năng không đạt từ nay đến năm 2025, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện; nâng cao công tác dự báo, xác định đối tượng thụ hưởng, nghiên cứu và đề xuất mở rộng đối tượng hưởng lợi hoặc đề xuất chuyển các gói hỗ trợ lãi suất từ nơi khó thực hiện, hoặc nơi không có khách hàng sang nơi đã thực hiện xong mà cần tiếp nguồn lực; cần tranh thủ sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban ngành tỉnh có liên quan để xử lý các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội, cũng như Nghị quyết 11 của Chính phủ. Đồng thời, cần thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, có biện pháp xử lý đối với những tập thể, cá nhân gây khó khăn và nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, lồng ghép thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 43 của Quốc hội với nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Ủy ban nhân dân huyện, góp phần đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 1 190
  • Tất cả: 3083461