Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-ĐĐBQH và Kế hoạch số 158/KH-ĐĐBQH ngày 04/11/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 22/02/2023, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành làm việc với các đơn vị được giám sát gồm: UBND các huyện, thị xã, thành phố, 06 Trường tiểu học, 06 Trường THCS, 03 Trường THPT, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Trường Trung cấp Pali - Khmer, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ sở giáo dục trên địa tỉnh.

Ông Thạch Phước Bình, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách, Trưởng đoàn giám sát phát biểu điều hành buổi làm việc ngày 22/2/2023.

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 427 đơn vị Trường học, trong đó, có 94 Trường mẫu giáo, 26 Trường mầm non, 160 Trường Tiểu học, 101 Trường Trung học cơ sở, 35 Trường Trung học phổ thông; 09 Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 01 Trường Trung cấp Pali Khmer, 01 Trường Thực hành sư phạm, với tổng số 215.389 học sinh và 9.989 giáo viên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Theo tinh thần Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và thực hiện cơ bản các nội dung nhằm đáp ứng mục tiêu và chương trình giáo dục phổ thông 2018, Qua 03 năm triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới các cơ sở giáo dục thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, khai thác triệt để các thiết bị dạy học tiên tiến, các sách mềm, phần mềm dạy học. Tăng cường các tiết học ngoài lớp học, các tiết học theo hình thức trải nghiệm; đồng thời đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá và quản trị các cơ sở giáo dục; về chất lượng, nội dung sách giáo khoa giáo dục phổ thông phù hợp với học sinh, dễ tiếp cận với bài học, giá sách phù hợp với một bộ phận người dân; bên cạnh đó, Chương trình giáo dục phổ thông mới đã giúp cho nhà trường, giáo viên có cơ hội tiếp cận với nhiều bộ sách giáo khoa từ đó nghiên cứu và chọn lựa bộ sách giáo khoa phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của nhà trường; công tác biên soạn và thẩm định, in ấn, phát hành tài liệu giáo dục địa phương được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt, đối với tài liệu giáo dục địa phương lớp 7, 8, 9, Ban Quản lý dự án chỉ in và cung cấp cho các Trường THCS thuộc 03 huyện mục tiêu của Dự án, đó là: (1) huyện Trà Cú, (2) huyện Cầu Ngang, (3) huyện Cầu Kè; cơ sở vật chất, trang thiết bị dần được chuẩn hóa hoàn thiện bằng việc hỗ trợ, đầu tư kinh phí mua sắm, trong đó, kinh phí xây dựng và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 10 của tỉnh đến năm 2020 là 250 triệu đồng; kinh phí tập huấn, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục là 7.100 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước; đầu tư cho trang bị, thiết bị dạy học tối thiểu cho các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, với tổng kinh phí 141,88 tỷ đồng và dự kiến ưu tiên hỗ trợ đầu tư kinh phí cho các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị các Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí dự kiến 101 tỷ đồng, mua sắm trang, thiết bị phòng học, dạy học trực tuyến cho 08 Trường với tổng kinh phí dự kiến 3,06 tỷ đồng.

Đại biểu thảo luận tại buổi giám sát

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: đội ngũ giáo viên thiếu về số lượng (cấp tiểu học thiếu 270 giáo viên, cấp Trung học cơ sở thiếu thiếu 45 giáo viên, cấp Trung học phổ thông thiếu 88 giáo viên), chưa đồng bộ về cơ cấu theo từng môn học, cấp học, đặc biệt là cấp 1 thiếu giáo viên dạy môn Tin học, Công nghệ và thiếu giáo viên môn Tiếng Anh đối với cấp Trung học phổ thông; Các môn khoa học tự nhiên lịch sử, địa lý, nghệ thuật vẫn do giáo viên từng phân môn đảm nhiệm do không có giáo viên đủ điều kiện về trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc bố trí các trường điểm lẻ còn cách xa nên gây khó khăn cho giáo viên dạy môn Tin học và Ngoại ngữ; cơ sở vật chất, thiết bị tuy được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, nhất là thiết bị dạy môn Tiếng Anh, Tin học; một số giáo viên còn lúng túng trong tiếp cận chương trình mới và chưa chủ động trong giờ học, việc vận dụng kỹ thuật trong dạy học còn hạn chế; tiến độ biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương còn chậm,...

Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo giải trình tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Ông Thạch Phước Bình, Tỉnh ủy viên, Trưởng đoàn giám sát và các thành viên trong Đoàn đã đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo thực hiện có hiệu, quả đảm bảo đúng lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, từ đó cho thấy đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước ta trong quá trình thực hiện và bước đầu đã thực hiện đạt được yêu cầu đề ra. Qua đó, để thực hiện tốt hơn nữa việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong thời gian tới, ông đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo ngành giáo dục một số nội dung như: quan tâm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, giáo viên, phụ huynh và học sinh nhằm tạo sự đồng thuận, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới; có giải pháp khắc phục các hạn chế đã nêu, cụ thể về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa,... Bên cạnh đó, cần quan tâm đến một bộ phận học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số do phần lớn các em chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động của lớp học; quan tâm đến công tác tuyển dụng và các giải pháp thu hút giáo viên; tập huấn, bồi dưỡng theo hướng phân cấp, phân hóa để triển khai thực hiện tốt chương trình mới. Thúc đẩy việc mua sắm thiết bị dạy học, đầu tư phù hợp các phòng học bộ môn. Đồng thời, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm xây dựng Tủ sách dùng chung trong nhà trường, tạo điều kiện giúp các em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận sách giáo khoa trước khi bước vào năm học mới; có giải pháp quyết liệt, căn cơ và khoa học trong việc thực hiện tinh giảm biên chế để đảm bảo đủ nguồn giáo viên cho các cơ sở giáo dục; đồng thời, trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới phải đảm bảo tính kế thừa, không nên nóng vội mà cần hoàn thiện từng bước. 

Ông Lê Thanh Bình phát biểu tại buổi giám sát

Trên cơ sở ý kiến của Đoàn giám sát và đại diện các cơ sở giáo dục, ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn giám sát, ông cho rằng trong thời gian qua tỉnh đã triển khai và thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong quá trình thực hiện việc đổi mới; đồng thời, để thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn trong thời gian tới ông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ngành có liên quan có giải pháp căn cơ, quyết liệt hơn trong thực hiện tinh giảm biên chế của ngành giáo dục, nắm tình hình dư luận xã hội đối với chương trình đổi mới nhằm đề xuất tháo gỡ; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo quỹ đất nhằm đáp ứng yêu cầu công tác dạy và học trong đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

                                                                         Tin: B.T.Loan, Ảnh: Hữu Phúc

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 2
  • Trong tuần: 924
  • Tất cả: 3088196