Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024
Chiều ngày 29/12/2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trà Vinh  tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024. Tham dự hội nghị có bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Kiên Quân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Thạch Phước Bình - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các thành viên Thường trực HĐND tỉnh; Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; tất cả công chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Anh-tin-bai

Quang cảnh Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024

Hội nghị đã nghe Chánh Văn phòng Báo cáo kiểm điểm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị năm 2023 và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Theo đó, năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo chương trình, kế hoạch đề ra. Cụ thể: đã tham mưu, tổ chức phục vụ tốt các hoạt động của Đảng đoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; trọng tâm là tham mưu, phục vụ tốt việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với 24 dự thảo Luật; tổ chức 24 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5, trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; tiến hành giám sát 03 chuyên đề; tiếp 55 lượt công dân; nhận 80 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; phục vụ Đoàn ĐBQH tham dự 5 kỳ họp Quốc hội tại Hà Nội, trong đó có 03 kỳ họp bất thường, 02 kỳ họp thường lệ hằng năm; tham mưu tổ chức tổng kết Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 21/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 31/7/2023 về lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; tổ chức 05 kỳ họp HĐND tỉnh khóa X; ban hành 88 Nghị quyết thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; tham mưu hoàn thành Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với 13 đợt giám sát tại 45 đơn vị, địa phương; 06 đợt khảo sát tại 23 đơn vị, địa phương; giám sát việc giải quyết các ý kiến KNCT trước và sau kỳ họp; tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri được 125 cuộc; tiếp 65 lượt công dân; nhận 93 đơn; cho ý kiến 73 văn bản của UBND tỉnh, địa phương xin ý kiến giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; xây dựng và phát hành Kỷ yếu Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh từ khi tái lập tỉnh đến tháng 5/2023; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 02 Hội nghị giao ban giữa Thường trực, các Ban HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện - thị xã - thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp Ban Công tác đại biểu- UBTVQH bồi dưỡng kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp cho 260 đại biểu tham dự với 04 chuyên đề… đồng thời, với sự chủ động điều hành của lãnh đạo Văn phòng, tinh thần tự giác, trách nhiệm và đổi mới, tập thể Văn phòng đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; chất lượng công tác chuyên môn không ngừng nâng cao; công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng ngày càng mang tính chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao; duy trì và phát huy tốt tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương - kỷ luật hành chính trong đội ngũ công chức, người lao động cơ quan.
Bên cạnh đó, Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cũng đã đánh giá làm rõ những ưu điểm, hạn chế thiếu sót và nguyên nhân trong công chỉ đạo của Văn phòng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh; trên cơ sở đó đề ra một số nhiệm vụ giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 
Tại Hội nghị, CBCCNLĐ cũng được nghe Ban Thanh tra Nhân dân báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023; Chủ tịch Công đoàn báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC năm 2023 và tổng kết phong trào thi đua năm 2023; báo cáo công khai tài chính năm 2023, dự toán năm 2024 của cơ quan; Báo cáo công khai tài chính năm 2023, dự toán năm 2024 của Công đoàn và Chi bộ… Nhìn chung, các chỉ tiêu Nghị quyết HNCBCC năm 2023 đã được Ban Lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn chỉ đạo triển khai tất cả các nội dung chỉ tiêu đề ra và đạt trên 98% kế hoạch thực hiện.  
Phát biểu tại Hội nghị, ông Kiên Quân - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, trách nhiệm trong công tác tham mưu của Văn phòng. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được cũng như nâng cao chất lượng công tác tham mưu, trong thời gian tới, đề nghị Văn phòng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan về đẩy mạnh công tác nghiên cứu các văn bản, quy định pháp luật trong thực hiện công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, ông Kiên Quân đề nghị lãnh đạo Văn phòng phải quan tâm đến công tác tư tưởng của cán bộ, công chức và người lao động làm sao phải thật sự an tâm công tác, chỉ đạo tham mưu kế hoạch năm 2024.

Anh-tin-bai

Ông Kim Vui – Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao khen thưởng đối với các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2023

Hội nghị cũng đã công bố và khen thưởng đối với các tập thể các nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2023. Cụ thể: Bí thư Chi bộ đã quyết định tặng giấy khen cho 07 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chánh Văn phòng đã quyết định tặng danh hiệu thi đua lao động tiên tiến cho 03 tập thể phòng, danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 10 cá nhân, danh hiệu lao động tiên tiến cho 35 cá nhân; Ban Chấp hành Công đoàn đã quyết định công nhận 36 đoàn viên công đoàn xuất sắc và 20 nữ đoàn viên được công nhận danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Bên cạnh đó, Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 03 đồng chí và Hội nghị đã biểu quyết thông qua nghị quyết gồm những nội dung chính như: Báo cáo kiểm điểm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, xét khen thưởng năm 2023 và kế hoạch nội dung thi đua năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm nhiệm kỳ 2022 - 2023 và tiếp thu giải trình của Lãnh đạo Văn phòng và Chủ tịch CĐCS Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh về những ý kiến, đề nghị của cán bộ, công chức, người lao động.

Tin, ảnh: Thúy Oanh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 4 783
  • Tất cả: 3099922