Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh

 

 

- Họ và tên:NGÔ CHÍ CƯỜNG

- Tên thường gọi: Ngô Chí Cường

- Sinh năm: 11/9/1967

- Quê quán: Xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12 phổ thông

- Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, cử nhân chính trị

- Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh

- Nơi làm việc: Tỉnh ủy Trà Vinh

- Ngày vào Đảng: 24/5/1992

- Nơi ứng cử: Trà Vinh

- Đoàn đại biểu: Trà Vinh

- Đại biểu Quốc hội khóa: XIV, XV

- Đại biểu chuyên trách: không

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa: VIII, IX, X.

 

 

- Họ và tên: TRẦN QUỐC TUẤN
- Tên thường gọi: Trần Quốc Tuấn
- Ngày sinh: 08/02/1970

- Giới tính: Nam
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định

- Trình độ học vấn: 12/12 phổ thông

- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Trình độ chuyên môn: Đại học, Cử nhân Khoa học chuyên ngành Hóa hữu cơ; Đại học, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý

- Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV

- Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh
- Ngày vào đảng: 28/6/1996
- Nơi ứng cử: Trà Vinh
- Đoàn đại biểu: Trà Vinh
- Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XV
- Đại biểu chuyên trách: Không
- Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

 

 

- Họ và tên: THẠCH PHƯỚC BÌNH
- Tên thường gọi: Thạch Phước Bình

- Ngày sinh: 28/9/1978
- Giới tính: Nam
- Dân tộc: Khmer

- Tôn giáo: Phật giáo

- Quê quán: Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- Trình độ học vấn: 12/12 phổ thông

- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị nhân lực, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
- Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV

- Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh
- Ngày vào đảng: 23/7/2004
- Nơi ứng cử: Trà Vinh
- Đoàn đại biểu: Trà Vinh
- Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV
- Đại biểu chuyên trách:Địa phương
- Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

 

 

- Họ và tên:BẾ TRUNG ANH
- Tên thường gọi: Bế Trung Anh
- Ngày sinh: 25/10/1966
- Giới tính: Nam
- Dân tộc: Tày

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Phố Vườn Cam, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

- Trình độ học vấn: 10/10 phổ thông

- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Toán, cử nhân Xã hội học; Thạc sĩ Xã hội học, Thạc sĩ Toán học; Tiến sĩ Xã hội học

- Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Giảng viên Cao cấp, lãnh đạo quản lý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV

- Nơi làm việc: Học viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.
- Ngày vào đảng: 13/4/1998

- Nơi ứng cử: Trà Vinh
- Đoàn đại biểu: Trà Vinh
- Đại biểu Quốc hội khoá: XV
- Đại biểu chuyên trách:
Trung ương
- Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

 

 

- Họ và tên: PHẠM THỊ HỒNG DIỄM
- Tên thường gọi: Phạm Thị Hồng Diễm
- Ngày sinh: 01/01/1979
- Giới tính: Nữ
- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Ấp Trà Ốp, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- Trình độ học vấn: 12/12 phổ thông

- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý, Kỹ sư Nông học, Cử nhân Chính trị học

- Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV

- Nơi làm việc: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
- Ngày vào đảng: 08/3/2007
- Nơi ứng cử: Trà Vinh
- Đoàn Đại biểu: Trà Vinh
- Đại biểu Quốc hội khoá: XV
- Đại biểu chuyên trách: Không
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cầu Kè, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

 

- Họ và tên: HUỲNH THỊ HẰNG NGA

- Tên thường gọi: Huỳnh Thị Hằng Nga
- Ngày sinh: 28/8/1982
- Giới tính: Nữ
- Dân tộc: Khmer

- Tôn giáo: Không

- Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Trà Cú (nay là huyện Duyên Hải), tỉnh Trà Vinh

- Trình độ học vấn: 12/12 phổ thông

- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật; Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

- Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Bí thư Huyện ủy Càng Long, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội khóa XV

- Nơi làm việc:Huyện ủy Càng Long

- Ngày vào đảng: 10/6/2004
- Nơi ứng cử: Trà Vinh
- Đoàn đại biểu: Trà Vinh
- Đại biểu Quốc hội khoá:XV
- Đại biểu chuyên trách: Không
- Đại biểu Hội đồng nhân dân: Không

 

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 827
  • Tất cả: 3092133