Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Trà Vinh
Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Trà Vinh

- Họ và tên: Thạch Phước Bình
- Tên thường gọi: Thạch Phước Bình
- Ngày sinh: 28/9/1978
- Giới tính: Nam
- Dân tộc: Khmer (Khơ-me)
- Quê quán: Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, , Trà Vinh
- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị nhân lực, Cử nhân Tài chính doanh nghiệp
- Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
- Nơi làm việc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh
- Ngày vào đảng: 23/7/2004
- Nơi ứng cử: Trà Vinh
- Đoàn Đại biểu: Trà Vinh
- Đại biểu Quốc hội khoá: XIV
- Đại biểu chuyên trách: Địa phương
- Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


- Họ và tên: Ngô Chí Cường 

- Tên thường gọi: Ngô Chí Cường

- Sinh năm: 11/9/1967

- Quê quán: Xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính, cử nhân chính trị

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Trà Vinh

- Nơi làm việc: Tỉnh ủy Trà Vinh

- Ngày vào Đảng: 24/5/1992

- Nơi ứng cử: Trà Vinh

- Đại biểu Quốc hội khóa: XIV

- Đại biểu chuyên trách: không

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa: VIII, IX

- Họ và tên: Tăng Thị Ngọc Mai

- Tên thường gọi: Tăng Thị Ngọc Mai

- Sinh năm: 17/3/1968

- Quê quán: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm, Đại học Kinh tế

- Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh 

- Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh

- Ngày vào Đảng: 10/12/1991

- Nơi ứng cử: Trà Vinh

- Đại biểu Quốc hội khóa: XIV

- Đại biểu chuyên trách: không

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa: IX

- Họ và tên: Hứa Văn Nghĩa

- Tên thường gọi: Hứa Văn Nghĩa

- Sinh năm: 30/11/1967

- Quê quán: ấp Trà Cú A, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Khmer

- Tôn giáo: Phật giáo

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Chuyên ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chỉ huy Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh

- Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh

- Ngày vào Đảng: 07/8/1991

- Nơi ứng cử: Trà Vinh

- Đại biểu Quốc hội khóa: XIV

- Đại biểu chuyên trách: không


- Họ và tên: Trần Thị Huyền Trân

- Tên thường gọi: Trần Thị Huyền Trân

- Sinh năm: 05/01/1968

- Quê quán: Xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế - Đại học Luật

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Nơi làm việc: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh

- Ngày vào Đảng: 07/8/1991

- Nơi ứng cử: Trà Vinh

- Đại biểu Quốc hội khóa: XIV

- Đại biểu chuyên trách: không

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 820
  • Tất cả: 3092126