Đại biểu Quốc hội khóa XII, đơn vị tỉnh Trà Vinh
Đại biểu Quốc hội khóa XII, đơn vị tỉnh Trà Vinh

 

Họ và tên: Dương Kim Anh

Tên thường gọi: Dương Kim Anh

Ngày sinh: 5/6/1952

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành , Trà Vinh

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân hành chính, Đại học Mác-Lênin chuyên ngành kinh tế chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 13/8/1975

Nơi ứng cử: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


 

Họ và tên: Huỳnh Phước Long

Tên thường gọi: Huỳnh Phước Long

Ngày sinh: 2/2/1951

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành , Trà Vinh

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Đại học

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Triết học; Cao-Trung cấp quản lý Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 1/1/1978

Nơi ứng cử: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: ,XII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu cấp tỉnh Họ và tên: Nguyễn Thái Bình

Tên thường gọi: Thái Bình
Ngày sinh: 13/10/1954 
Giới tính: Nam 
Dân tộc: Kinh 
Tôn giáo: Không 
Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh 
Trình độ học vấn: Đại học 
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Nơi làm việc: Bộ Nội vụ
Ngày vào đảng: 24/4/1973 
Nơi ứng cử: Trà Vinh 
Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: khóa V, VI, VII

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Khá

Tên thường gọi: Tám Khá
Ngày sinh: 16/7/1955 
Giới tính: Nữ 
Dân tộc: Khmer(Khơ-me) 
Tôn giáo: Không 
Quê quán: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long , Trà Vinh 
Trình độ học vấn: Đại học 
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị 
Trình độ chuyên môn: Cao trung cấp quản lý nhà nước, Trung học y tế 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
Nơi làm việc: Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
Ngày vào đảng: 1/6/1981 
Nơi ứng cử: tỉnh Trà Vinh 
Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII 
Đại biểu chuyên trách: Trung ương 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu cấp tỉnh 

 Họ và tên: Sơn Tám

Tên thường gọi: Sơn Tám

Ngày sinh: 22/7/1950

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm , Vĩnh Long

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: Đại học

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Toán, Đại học Luật, Cử nhân chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 21/4/1988

Nơi ứng cử: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không


 Họ và tên: Thạch Thị Dân

Tên thường gọi: Thạch Thị Dân
Ngày sinh: 12/6/1970 
Giới tính: Nữ 
Dân tộc: Khmer(Khơ-me) 
Tôn giáo: Phật giáo 
Quê quán: Xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh 
Trình độ học vấn: Trên ĐH 
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị 
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Hóa học 
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Nơi làm việc: Trường Đại học Trà Vinh
Ngày vào đảng: 9/4/2004 
Nơi ứng cử: tỉnh Trà Vinh 
Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII 
Đại biểu chuyên trách: Không 
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 820
  • Tất cả: 3092126