Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị tỉnh Trà Vinh
Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị tỉnh Trà Vinh

 


Họ và tên: Trần Trí Dũng

Tên thường gọi: Trần Trí Dũng
Ngày sinh: 20/3/1959
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần , Trà Vinh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự, Cử nhân Quản trị kinh doanh
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnhTrà Vinh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.
Nơi làm việc: Tỉnh ủy Trà Vinh
Ngày vào đảng: 26/3/1980
Nơi ứng cử: tỉnh Trà Vinh
Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
 Họ và tên: Nguyễn Thái Bình

Tên thường gọi: Thái Bình
Ngày sinh: 13/10/1954
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, Trà Vinh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Nơi làm việc: Bộ Nội vụ
Ngày vào đảng: 24/4/1973
Nơi ứng cử: Trà Vinh
Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: khóa V, VI, VII

 
Họ và tên: Nguyễn Thị Khá

Tên thường gọi: Tám Khá
Ngày sinh: 16/7/1955
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Khmer(Khơ-me)
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Phương Thạnh, huyện Càng Long , Trà Vinh
Trình độ học vấn: Đại học
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Cao trung cấp quản lý nhà nước, Trung học y tế
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
Nơi làm việc: Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội
Ngày vào đảng: 1/6/1981
Nơi ứng cử: tỉnh Trà Vinh
Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII
Đại biểu chuyên trách: Trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân dân:

  

Họ và tên: Trần Quốc Tuấn

Tên thường gọi: Trần Quốc Tuấn
Ngày sinh: 8/2/1970
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
Tôn giáo: Không
Quê quán: Xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, Bình Định
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Giám đốc Sở Công thương tỉnh Trà Vinh, Phó Trưởng đoàn kiêm nhiệm Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh

Nơi làm việc: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
Ngày vào đảng: 28/6/1996
Nơi ứng cử: tỉnh Trà Vinh
Đại biểu Quốc hội khoá: XIII
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

 
Họ và tên: Thạch Thị Dân

Tên thường gọi: Thạch Thị Dân
Ngày sinh: 12/6/1970
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Khmer(Khơ-me)
Tôn giáo: Phật giáo
Quê quán: Xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh
Trình độ học vấn: Trên ĐH
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Hóa học
Nghề nghiệp, chức vụ (hiện tại): Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh; Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Nơi làm việc: Trường Đại học Trà Vinh
Ngày vào đảng: 9/4/2004
Nơi ứng cử: tỉnh Trà Vinh
Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII
Đại biểu chuyên trách: Không
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 831
  • Tất cả: 3092137