Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 15/5/2023, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Thạch, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp và toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Đánh giá lại tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ qua, đồng chí Kim Vui, Bí thư Chi bộ cho biết: Nửa nhiệm kỳ qua, tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh theo Quyết định số 900-QĐ/ĐUK ngày 06/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ thực hiện song hành 02 Nghị quyết, gây khó khăn trong quá trình đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội. Tuy nhiên, với sự đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ, sau Đại hội, từng Chi bộ ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ; Chương trình làm việc toàn khóa; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các nhiệm vụ công tác Đảng gắn với công tác chuyên môn, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.
 

Đồng chí Kim Vui, Bí thư Chi bộ phát biểu tại Hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ có bám sát, vận dụng, cụ thể hóa 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào từng chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc giữ gìn, phát huy sự đoàn kết thống nhất nội bộ; nâng cao trách nhiệm, năng lực cán bộ; ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu như sau: năm 2020 thực hiện đạt và vượt 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (đối với Chi bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh) và thực hiện đạt 07/07 chỉ tiêu đề ra (đối với chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh), năm 2021 thực hiện đạt và vượt 09/09 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, năm 2022 thực hiện đạt 06/07 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2022 đề ra.
Bên cạnh những kết quả tích cực, việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Chi bộ trong nửa nhiệm kỳ qua có mặt còn hạn chế như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên tham gia phát biểu trong các cuộc họp lệ chi bộ chưa nhiều, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên không giữ chức vụ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao, có lúc, có việc còn bị động, chất lượng tham mưu, phục vụ từng lúc chưa cao;...

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lý, Chi ủy viên phát biểu tham luận tại hội nghị

Để khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại, tại Hội nghị đã có 02 ý kiến tham luận và 04 ý kiến phát biểu đóng góp cho báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Chi bộ trong nửa nhiệm kỳ qua. Những ý kiến đóng góp xoay quanh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ; đánh giá hạn chế và đề nghị làm rõ thêm; những giải pháp khắc phục hạn chế trong nửa nhiệm kỳ qua;…

Đồng chí Phạm Viết Thạch, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng 
Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thạch, Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị của Chi bộ. Trong đó, Chi bộ đã đánh giá được những mặt làm được và chưa được để tập trung thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đồng chí Phạm Viết Thạch cũng đánh giá cao các ý kiến tham luận và phát biểu tại hội nghị. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Chi bộ cần tập trung phát huy sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ cùng với Ban lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong báo cáo, đồng thời, chú trọng một số nội dung cụ thể như: phải có sự đoàn kết quyết tâm mạnh mẽ của Ban Chấp hành chi bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa Văn phòng và các Ban của Hội đồng nhân dân, trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ còn lại; thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai, quán triệt và cụ thể hóa tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương; quy định nêu gương, những điều đảng viên không được làm, tạo chuyển biến cụ thể, thiết thực trong chi bộ, công ty; thường xuyên có kiểm tra, uốn nắn việc thực hiện các văn bản của Đảng trong các mặt công tác; thực hiện nghiêm công tác phê bình, tự phê bình, kiểm tra, giám sát, phòng chống suy thoái, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chú ý đổi mới việc học tập và làm theo Bác, xây dựng mô hình phù hợp. Phát động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đảm bảo nội dung, tính chất và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, trong đó nguyên tắc đoàn kết nội bộ, tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; sau Hội nghị, đề nghị Cấp ủy Chi bộ sớm hoàn thiện văn bản để triển khai, thực hiện các mặt công tác đảm bảo đúng mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ đã đề ra;…

Tin, ảnh Thúy Oanh

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 937
  • Tất cả: 3091877