BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016


 
 

TRƯỞNG BAN
      - Bà Nguyễn Thị Nghiệp

      + Sinh năm:1962
      + Quê quán: xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh  Long

      + Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

      + Trình độ: Bác sĩ Chuyên khoa I; Cao cấp chính trị.

  

    

 


PHÓ TRƯỞNG BAN

      - Bà Phan Thị Thanh Bình
      + Sinh năm: 1960
      + Quê quán: xã Mỹ Cẩm, huyên Càng Long, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
      + Trình độ: Cử nhân Kinh tế; Cao cấp chính trị.
     * CÁC THÀNH VIÊN:

      - Ông Nguyễn  Văn Long
      + Sinh năm: 1959
      + Quê quán: xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
      + Chức vụ: Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh
      + Trình độ: Cử nhân Kinh tế; Cử nhân chính trị.
      

 

 

     

 

      - Ông Kiên Quân

      + Sinh năm 1966
      + Quê quán: xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, thành viên ban VHXH  HĐND tỉnh
      + Trình độ: Cao đẳng sư phạm Văn; Cao cấp chính trị.
         

 

 

 

      - Ông Phan Thanh Dũng

      + Sinh năm: 1961
      + Quê quán: xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành viên Ban VHXH HĐND tỉnh
      + Trình độ: Y khoa, Chuyên khoa I; Cao cấp chính trị.
      

 

 

      - Bà Trầm Thị Triệt

      + Sinh năm: 1966
      + Quê quán: xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trà Cú
      + Trình độ: Cử nhân Triết học; Cao cấp chính trị.
    

 

 

 

 

      - Ông Nguyễn Thanh Luân

      + Sinh năm: 1963
      + Quê quán: xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Chuyên viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên ban VHXH HĐND tỉnh
      + Trình độ: Thạc sĩ Văn hóa; Cao cấp chính trị.
      
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 937
  • Tất cả: 3091877