BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
 

+ Họ tên: Thân Thị Ngọc Kiều

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quánXã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

+ Họ tên: Trương Văn Toàn

+ Sinh năm: 1982

+ Quê quán: Xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

+ Họ tên: Dương Hoàng Sum

+ Sinh năm: 1974

+ Quê quán: Xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Trình độ: Đại học Hành chính, Đại học Luật, Đại học Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

+ Họ tên: Nguyễn Văn Phương

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần

+ Trình độ: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kỹ thuật Công trình giao thông

+ Họ tên: Phạm Hoàng Minh

+ Sinh năm: 1978

+ Quê quán:

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải

+ Trình độ: Đại học Tài chính Kế toán các Doanh nghiệp, Đại học Luật, Cao đẳng Tin học

+ Họ tên: Nguyễn Thị Đan Thương

+ Sinh năm: 1975

+ Quê quán: Xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Chuyên ngành Tài chính - Kế toán

+ Họ tên: Nguyễn Văn Dũng

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cử nhân Kinh tế

+ Họ tên: Trần Thị Kim Hoàng

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

 

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 827
  • Tất cả: 3092133