BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 


    TRƯỞNG BAN
     - Ông Hoàng Thanh Tâm
     + Sinh năm: 1957
     + Quê quán: xã Yên Trung, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
     + Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
     + Trình độ: Đại học Thuế; Cao cấp chính trị.
    

 

 

    PHÓ TRƯỞNG BAN (KIÊM NHIỆM)
      - Ông Lê Tấn Lực
      + Sinh năm: 1955
      + Quê quán: xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh, Phó Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
      + Trình độ: Đại học Kinh tế; Cử nhân Chính trị.
         PHÓ TRƯỞNG BAN (KIÊM NHIỆM)

      - Ông Trần Trung Hiền
      + Sinh năm: 1958
      + Quê quán: xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban KTNS HĐND tỉnh
      + Trình độ: Đại học Nông nghiệp; Đại học chính trị.
     

      * CÁC THÀNH VIÊN:

       - Bà Nguyễn Thị Dung
       + Sinh năm: 1960
       + Quê quán: xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà  Vinh
       + Chức vụ: Nguyên Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh
       + Trình độ: Đại học Tài chính kế toán, Đại học Hành chính học; Cao cấp chính trị.
      

 


 

      - Ồng Trần  Hồng Nguyên

      + Sinh năm: 1964
      + Quê quán; xã  Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ
      + Trình độ: Đại học Nuôi trồng thủy sản; Cao cấp chính trị.
    

 

 

     

      - Bà Nguyễn Thị Thu Phong

      + Sinh năm: 1963
      + Quê quán: xã Tân An Hội, huyên Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long
      + Chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách - Xã hội tỉnh, thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh
      + Trình độ: Cử nhân Kinh tế; Cao cấp chính trị.
    

 

 

     

     

      - Ông Nguyễn  Minh Trung

      + Sinh năm: 1957
      + Quê quán: xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần, thành viên  Ban KTNS HĐND tỉnh
      + Trình độ: Đại học Tài chính tiền tệ-Thuế; Cao cấp chính trị.
     

 

 

 

 

      - Ông Diệp Văn Thạnh

      + sinh năm: 1969
      + Quê quán: xã Hiệp Mỹ, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Trà Vinh, thành viên Ban KTNS HĐND tỉnh
      + Trình độ: Cử nhân hành chính; Đại học chính trị.
    
70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 33
  • Trong tuần: 817
  • Tất cả: 3092123