BAN PHÁP CHẾ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

+ Họ tên: Trần Văn Phong

+ Sinh năm: 1975

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Luật, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

+ Họ tên: Thạch Thị Sô Quươn

+ Sinh năm: 1986

+ Quê quán: Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ:

+ Họ tên: Nguyễn Hoàng Khải

+ Sinh năm: 1970

+ Quê quán: Xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè

+ Trình độ: Đại học Luật, Cao đẳng Biên phòng

+ Họ tên: Lê Văn Tư

+ Sinh năm: 1967

+ Quê quán: Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học CSND, ngành Điều tra Hình sự: (Điều tra viên cao cấp), Đại học ANND, ngành Luật

+ Họ tên: Lê Văn Thống

+ Sinh năm: 1970

+ Quê quán: Xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Đại tá, Phó Chính ủy - Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học (HVCT, ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước)

+ Họ tên: Thân Thị Ngọc Kiều

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quán: Xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Chủ tịch HĐND huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

+ Họ tên: Kiên Thị Thanh Xuân

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quán: Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xã hội học

 

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 967
  • Tất cả: 3089161