BAN PHÁP CHẾ HỘI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016

 
 
TRƯỞNG BAN
      - Ông Trần Văn Chánh
      + Sinh năm: 1954
      + Quê quán: xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh
      + Trình độ: Cử nhân Luật; Cử nhân chính trị.
    

 

 

 


PHÓ TRƯỞNG BAN (KIÊM NHIỆM)

      - Ông Trần Minh Chí
      + Sinh năm: 1957
      + Quê quán: xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Ban pháp chế HĐND tỉnh
      + Trình độ: Cử nhân Hành chính; Cao cấp chính trị.
     

 

 

 


* CÁC THÀNH VIÊN:

      - Ông Lâm  Minh Đằng
      + Sinh năm: 1969
      + Quê quán: xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh
      + Trình độ: Cử nhân Luật, Cử nhân kinh tế chính trị; Cử nhân chính trị.

 

 

 

   

 

 

      - Ông Nguyễn Thanh Chấm

      + Sinh năm: 1960
      + Quê Quán: xã Bình phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Càng Long, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh
      + Trình độ: Cử nhân kinh tế; Cao cấp chính trị.
    

 

 

 

 


 

      - Ông Nguyễn Hoàng Hải

      + Sinh năm: 1964
      +Quê quán: xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh, thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh
      + Trình độ: Cử nhân Khoa học Quân sự; Cao cấp chính trị.

 

 


    

 

 

 

 

 

      - Ông Kim Song Ven

      + Sinh năm: 1958
      + Quê quán: xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh
      + Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh
      + Trình độ: Trung cấp Thuế; Trung cấp chính trị.

 


     

 

 

 

 

 

      - Ông Nguyễn Chính

      + Sinh năm: 1972
      + Quê quán: xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần,Tinh Trà Vinh
      + Chức vụ: Trưởng phòng Hành chánh - Tổ chức Trường Đaị  Học Trà Vinh, thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh.
      + Trình độ: Cử nhân Luật; Cao cấp chính trị.
    

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 970
  • Tất cả: 3089164