THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 ​

T

+ Họ tên: Kim Ngọc Thái

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế Chính trị

+ Họ tên: Dương Thị Ngọc Thơ

+ Sinh năm: 1971

+ Quê quán: Xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Luật

+ Họ tên: Kiên Quân

+ Sinh năm: 1966

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Quản lý Giáo dục

 

+ Họ tên: Thân Thị Ngọc Kiều

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quánXã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

+ Họ tên: Nguyễn Văn Khiêm

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

+ Chức vụ: Trường Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Sư phạm - Cử nhân Hành chính

+ Họ tên: Trần Văn Phong

+ Sinh năm: 1975

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Luật, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

+ Họ tên: Thạch Giàu

+ Sinh năm: 1972

+ Quê quán: Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế Phát triển, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

 

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 43
  • Trong tuần: 827
  • Tất cả: 3092133