ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 ​

ĐƠN VỊ THÀNH PHỐ TRÀ VINH (5 ĐẠI BIỂU)

+ Họ tên: Lê Văn Hẳn

 + Quê quán: Xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Sự phạm Ngữ Văn, Đại học Hành chính học

+ Họ tên: Nguyễn Thị Trúc Ly

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị học, Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước

+ Họ tên: Nguyễn Quốc Phương

+ Sinh năm: 1975

+ Quê quán: Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước, Cử nhân Kinh tế Phát triển, Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước

+ Họ tên: Hòa thượng Thạch Oai

+ Sinh năm: 1959

+ Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, Phó Hiệu trưởng Trưởng Trung cấp Bali - Khmer Trà Vinh, Trụ trì Chùa Kompong - thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Trung cấp Phật học

+ Họ tên: Phạm Hoàng Minh

+ Sinh năm: 1978

+ Quê quán:

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Tài chính Kế toán các Doanh nghiệp, Đại học Luật, Cao đẳng Tin học

ĐƠN VỊ THỊ XÃ DUYÊN HẢI (3 ĐẠI BIỂU)

+ Họ tên: Ngô Chí Cường

+ Sinh năm: 1967

+ Quê quán: Xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Chính trị, cử nhân Hành chính học

+ Họ tên: Trần Trường Giang

+ Sinh năm: 1981

+ Quê quán: Xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Kỹ sư thủy sản

+ Họ tên: Trương Thị Huỳnh Anh

+ Sinh năm: 1981

+ Quê quán: Xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Lưu trữ - Quản trị Văn phòng, Cử nhân Kinh tế

ĐƠN VỊ HUYỆN CÀNG LONG (8 ĐẠI BIỂU)

+ Họ tên: Nguyễn Minh Hòa

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh

+ Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh

+ Trình độ: Tiến sĩ Khoa học và ứng dụng kỹ thuật

+ Họ tên: Nguyễn Văn Khiêm

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

+ Chức vụ: Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Sư phạm - Cử nhân Hành chính

+ Họ tên: Thân Thị Ngọc Kiều

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quán: Xã An Trường A, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ:Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

+ Họ tên: Lê Văn Thống

+ Sinh năm: 1970

+ Quê quán: Xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Đại tá, Phó Chính ủy - Bộ CHQS tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học (HVCT, ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước)

+ Họ tên: Nguyễn Thị Đan Thương

+ Sinh năm: 1975

+ Quê quán: Xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Giám đốc BHXH tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Chuyên ngành Tài chính - Kế toán

+ Họ tên: Nguyễn Văn Dũng

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, cử nhân Kinh tế

+ Họ tên: Nguyễn Văn Nhũ

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quán: Xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy Càng Long

+ Trình độ: Thạc sĩ Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước

+ Họ tên: Nguyễn Thị Tuấn Thanh

+ Sinh năm: 1980

+ Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Quản lý Kinh tế, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

ĐƠN VỊ HUYỆN CẦU KÈ (6 ĐẠI BIỂU)

+ Họ tên: Nguyễn Hoàng Khải

+ Sinh năm: 1970

+ Quê quán: Xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè

+ Trình độ: Đại học Luật, Cao đẳng Biên phòng

+ Họ tên: Thượng tọa Thạch Thảo

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xá Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Cầu Kè

+ Trình độ: Trung cấp Phật học

+ Họ tên: Trịnh Minh Tự

+ Sinh năm: 1967

+ Quê quán: Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Chánh án TAND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Luật, Đại học Hành chính, Thạc sĩ Luật

+ Họ tên: Lâm Hoài Khung (Hòa thượng Thích Trí Minh)

+ Sinh năm: 1964

+ Quê quán: Xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh kiêm Hiệu trường Trường Trung cấp Phật học Trà Vinh, Trụ trì Chùa Lưỡng Xuyên và Chùa Phước Tường

+ Trình độ: Cao đẳng Phật học

+ Họ tên: Trịnh Thị Phương

+ Sinh năm: 1985

+ Quê quán: Xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Ngữ văn

+ Họ tên: Lê Văn Tư

+ Sinh năm: 1967

+ Quê quán: Xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học CSND, ngành Điều tra Hình sự: (Điều tra viên cao cấp), Đại học ANND, ngành Luật

ĐƠN VỊ HUYỆN TIỂU CẦN (5 ĐẠI BIỂU)

+ Họ tên: Dương Thị Ngọc Thơ

+ Sinh năm: 1971

+ Quê quán: Xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Luật

+ Họ tên: Nguyễn Văn Phương

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Xã Long Thới, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần

+ Trình độ: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kỹ thuật Công trình giao thông

+ Họ tên: Lâm Văn Phong

+ Sinh năm: 1983

+ Quê quán: Xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Chính trị học, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

+ Họ tên: Thạch Thị Sô Quươn

+ Sinh năm: 1986

+ Quê quán: Xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ:

+ Họ tên: Trương Văn Toàn

+ Sinh năm: 1982

+ Quê quán: Xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

ĐƠN VỊ HUYỆN CHÂU THÀNH (6 ĐẠI BIỂU)


+ Họ tên: Lê Thanh Bình

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Thủy sản; Cử nhân Hành chính

+ Họ tên: Kim Rương

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

+ Trình độ: Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Cử nhân Kinh tế

+ Họ tên: Linh mục Ngô Văn Be

+ Sinh năm: 1954

+ Quê quán: Xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Thần học

+ Họ tên: Sơn Hùng

+ Sinh năm: 1967

+ Quê quán: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Phó Tổng biên tập Báo Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Báo chí

+ Họ tên: Thạch Thị Sa Thy

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Xã Lương Hoag, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện Châu Thành

+ Trình độ: Cử nhân Luật chuyên ngành điều tra tội phạm

+ Họ tên: Kiên Thị Thanh Xuân

+ Sinh năm: 1979

+ Quê quán: Xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xã hội học

+ Họ tên: Hòa thượng Thạch Sok xane

+ Sinh năm: 1950

+ Quê quán: Xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự - Phó Trưởng Ban Tăng sư Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, Phó Chủ tịch UBMTQVN tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Trung cấp Phật học; Tiến sĩ Danh dự Triết lý Phật học

ĐƠN VỊ HUYỆN CẦU NGANG (6 ĐẠI BIỂU)

+ Họ tên: Nguyễn Văn Hiếu

+ Sinh năm: 1970

+ Quê quán: Xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

+ Trình độ: Cử nhân Văn hóa, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

+ Họ tên: Dương Hoàng Sum

+ Sinh năm: 1974

+ Quê quán: Xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Trình độ: Đại học Hành chính, Đại học Luật, Đại học Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

+ Họ tên: Thạch Giàu

+ Sinh năm: 1972

+ Quê quán: Xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cử nhân Kinh tế Phát triển, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

+ Họ tên: Trần Thị Kim Chung

+ Sinh năm: 1975

+ Quê quán: Xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên,Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xã hội học

+ Họ tên: Trần Thị Kim Hoàng

+ Sinh năm: 1977

+ Quê quán: Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

+ Họ tên: Kiên Thị Minh Nguyệt

+ Sinh năm: 1984

+ Quê quán: Xã Nhị Trường, huyện Càu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Văn thư lưu trữ, Cử nhân Kinh tế

ĐƠN VỊ HUYỆN TRÀ CÚ (6 ĐẠI BIỂU)

+ Họ tên: Kim Ngọc Thái

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế Chính trị

+ Họ tên: Kiên Quân

+ Sinh năm: 1966

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Quản lý Giáo dục

+ Họ tên: Dương Văn Triệu

+ Sinh năm: 1971

+ Quê quán: Xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên,Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Đại học Kinh tế phát triển

+ Họ tên: Trần Văn Phong

+ Sinh năm: 1975

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Luật, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

+ Họ tên: Kiên Sóc Kha

+ Sinh năm: 1968

+ Quê quán: Xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Bác sĩ

+ Họ tên: Nguyễn Thúy Kiều

+ Sinh năm: 1978

+ Quê quán: Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

ĐƠN VỊ HUYỆN DUYÊN HẢI (3 ĐẠI BIỂU)

+ Họ tên: Lâm Minh Đằng

+ Sinh năm: 1969

+ Quê quán: Xã Long Hữu, huyện Duyên Hải (nay là Phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh)

+ Chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Kinh tế - Chính trị, Cử nhân Luật

+ Họ tên: Lê Vũ Phương

+ Sinh năm: 1975

+ Quê quán: Xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Bí thư Huyện ủy Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Đại học Nuôi trồng thủy sản, Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

+ Họ tên: Huỳnh Thị Sô Phia

+ Sinh năm: 1984

+ Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

+ Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh

+ Trình độ: Cử nhân Quản lý Hành chính

 

70 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Người đại biểu nhân dân


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 1 171
  • Tất cả: 3083342